Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com exchange
Trao đổi dành cho Dịch giả ProZ.com là một hệ thống mà người sử dụng và thành viên có thể sử dụng hướng dẫn đề xuất và yêu cầu, huấn luyện ngôn ngữ, huấn luyện công cụ Hỗ trợ Dịch thuật, tư vấn du lịch và nhiều lĩnh vực khác.

Lọc các Đề xuất và Yêu cầu Hiện tại
LoạiHàng hóa hoặc Dịch vụ
Quốc gia
Từ khóa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo   Cuối cùng
Posted Mô tả Vị trí Liên lạc
Jun 14 Yêu cầu - Các Bài học về Ngôn ngữ
lekcji jezyka wloskiego
  polska almacarle
Jun 13 Đề xuất - Công cụ hỗ trợ dịch thuật
Projetex 9 - 2 workstations
   Verizia - Top Translations
Jun 12 Đề xuất - Công cụ hỗ trợ dịch thuật
Projetex 9
  Paris Margarita Pavón-Mestras
Jun 8 Yêu cầu - Huấn luyện về CAT
Traductrice pratiquant couramment DéjàVu cherche tutorat Trados (dont Workgroup si possible) sur Paris ou régions voisines
  Paris ou région ouest laure claesen
Jun 2 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Mentor in eng-spa/spa-eng/fr-spa translations
   Katherine Coelho
Jun 2 Đề xuất - Các Bài học về Ngôn ngữ
Spanish Language Tuition- DELE exam preparation
  Villa Mercedes Maria Luna
May 26 Yêu cầu - Công cụ hỗ trợ dịch thuật
SDL Trados Studio Freelance Lisence
   Trude Kristin Bah
May 25 Đề xuất - Sách
Tajik - Russian dictionary
  Glasgow Samantha Payn
May 20 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Request - mentoring
   Emma Tanaka
May 7 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
English / Spanish - Portuguese
  Rio de Janeiro Leandro_RJ
May 3 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Looking for a French to Swedish mentor
   Ulrika Smedberg
May 2 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Seeking English Spanish mentor
   Andrea Rosa
Apr 16 Đề xuất - Sách
Dictionaries - KZ>EN (Cyrilllic edn.) and TJ>RU
  Glasgow Samantha Payn
Apr 16 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Demande de mentorat
  Québec Virginie Lucas
Apr 13 Đề xuất - Sách
Wörterbücher Spanisch & Französisch
  Linz, Oberösterreich martina1974
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo   Cuối cùng