Education


Một bản tóm tắt các loại khoá đào tạo, hội thảo trên web và tài nguyên giáo dục khác nhau có sẵn cho biên dịch và phiên dịch trên ProZ.com.


Khóa học theo yêu cầu

Đào tạo theo tốc độ cá nhân: Bạn có thể tham dự đào tạo trực tuyến theo thời gian biểu của bạn.
Đào tạo một kèm một: Những khóa này có thể tận dụng Skype, email hoặc các nền tảng khác được các bên đồng ý.
Video: Video về các chủ đề khác nhau liên quan đến ngành dịch.

Các khóa học đã được lên lịch trình

Hội thảo trên web: Các bài thuyết trình trực tuyến được diễn ra theo thời gian thực trong một lớp học ảo.
Đào tạo trực tuyến: Giống như các buổi hội thảo trên trang web, các khóa đào tạo trực tuyến có đặc tính dài hơn, tương tác hơn, và cung cấp nhiều tài liệu có thể tải về được.
Đào tạo cá nhân: Các khóa đào tạo trực tiếp kéo dài từ 1 đến 2 ngày và diễn ra tại các thành phố trên toàn thế giới.
Đào tạo SDL Trados: Học cách tận dụng tối đa các sản phẩm SDL Trados của bạn từ những giảng viên SDL Trados được chứng nhận

Cơ sở kiến thức

Wiki ngành dịch thuật: Cho phép người dùng ProZ.com tập hợp và chia sẻ kiến thức của mình về các chủ đề trong ngành dịch thuật. Những chủ đề có thể bao gồm bắt đầu vào nghề như thế nào, các vấn đề về thuế tại các nước khác nhau, công cụ hỗ trợ dịch thuật, chất lượng dịch thuật, vv
Bài viết: Một tập hợp trực tuyến các bài viết và kiến thức liên quan về các chủ đề mà biên dịch, phiên dịch và các chuyên gia ngôn ngữ khác quan tâm.
Sách: Các cuốn sách liên quan đến dịch thuật được bán tại Proz.com.


Tổng quan về trang

Tổng quan về các tính năng có trên ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search