Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
Henry Dotterer
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 18
25
1,014
泰晤士(TIMES)四合院儿    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147... 148)
QHE
May 4, 2014
2,217
837,020
ysun
07:38
11
729
ysun
07:06
Peter Berntsen
Feb 5, 2015
5
1,223
1
205
Kevin Dias
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 20
3
229
Kevin Dias
NHÂN VIÊN TRANG WEB
06:24
I'm on the first page of Google!    (Đến trang 1... 2)
19
2,544
經典誤譯    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19)
jyuan_us
Mar 25, 2009
277
90,684
N/A
Aug 17
14
494
Kevin Dias
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 20
0
166
Kevin Dias
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 20
segment
May 17, 2006
9
1,012
10
4,384
BlevHirBzh
Jan 20, 2016
11
1,166
"Our payment term is..."    (Đến trang 1... 2)
16
1,933
2
294
neilmac
Aug 20
0
215
3
314
RADOM_
Feb 1
8
427
piotrsut
Aug 20
0
290
piotrsut
Aug 20
yolanda Speece
Aug 5, 2004
18
20,210
N/A
Aug 12
2
2,351
20
2,552
Типичные ошибки в переводах    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37... 38)
Alexander Matsyuk
Oct 20, 2013
568
142,695
0
228
11
1,352
6
916
Dan Lucas
Aug 20
ibz
Aug 19
4
366
23
1,732
Henry Dotterer
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Dec 7, 2016
138
15,018
Henry Dotterer
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 20
Lucia Leszinsky
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 17
1
321
Frank Zou
Aug 19
3
462
10400 words in 24 hours    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
114
9,942
Serename
Aug 19
0
46
Serename
Aug 19
lucas365
Aug 19
0
284
lucas365
Aug 19
10
1,666
3
287
2
331
Çeviri ve müzik    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
174
103,391
1
159
1
252
Natalie
Aug 18
Alejandro Cavalitto
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 18
0
389
Alejandro Cavalitto
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Aug 18
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search