Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Vị trí:   LWA: (members-only)  Khả năng làm việc lại Đã đăng:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Tình trạng:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
Chế độ tìm kiếm cơ bản | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng
15:27 Projets FLAMAND et/ou NÉERLANDAIS vers FRANÇAIS
Translation

Corporate member
LWA: 4.2 out of 5
Thành viên công ty
4.3 Liên lạc trực tiếp
15:06 High quality, technical background, DANISH translator for revision
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:06 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
15:01 1-page German Translation (RUSH BY 12:30pm EST)
Translation

Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:01 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
14:59 Long Term Project - Water Turbines / Bolts - Technical Expert Needed
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 14:59 Jun 24
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
14:56 Certified Tagalog Interpreter Needed - Phone Interpreting
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Liên lạc trực tiếp
14:56 7 thêm các cặp ngôn ngữ English to Indian Language translators required for ongoing projects
Translation

Quốc gia: Ấn Độ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
14:35 TransPerfect, English native speakers, experts in the pharmaceutical industry
Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
Thành viên công ty
3.6 Liên lạc trực tiếp
14:32 Portuguese into French (general legal/certificate task)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
14:24 Medical Diagnoses & tests. 6000wds urgent!
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Đức
Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:24 Jun 24
Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
14:16 Translation of 100 words into Czech an Norwegian (from English)
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:16 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
13:55 English to Azerbaijani
Translation, MT post-editing

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:55 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Liên lạc trực tiếp
13:55 Translation request - Swedish to English (US)
Translation

Corporate member
Thành viên công ty
4.9 Past quoting deadline
13:46 English/Mirpuri/Patwari Transcription project
Transcription

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:46 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Đã đóng
13:42 Translation project, English>Bosnian, SDL Trados/MemoQ, Bank
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, Powerpoint,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat,
MemoQ
Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
Thành viên công ty
4.8 Liên lạc trực tiếp
13:36 Machine plates, Trados
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:36 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
13:36 German Into Arabic (UAE) Translation Project
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
4
Quotes
13:34 Tłumaczenie techniczne 4500 z.z.s.
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:34 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
13:34 1 thêm các cặp ngôn ngữ Translation Work - Thebigword
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:34 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
4.1
0
Quotes
13:32 Words and phrases for a mobile app Eng > Estonian
Translation
(Tiềm năng)

Chứng nhận: Bắt buộc
Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:32 Jun 24
Blue Board outsourcer
No entries
6
Quotes
13:18 Hiring Freelance Japanese<>English Translators
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:18 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
13:15 Translation request - Korean to English -
Translation

Corporate member
Thành viên công ty
4.9 Past quoting deadline
13:07 Übersetzung Studie zum Sportunterricht (Soziologie/Sportwissenschaft)
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:07 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
17
Quotes
12:59 12000 words TV User Interface terms from EN into French /Bosnian
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 00:59 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
12:54 Trados 7K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Thành viên công ty
5
24
Quotes
12:42 Mongolian-Russian translation, requirements to transporting of chemicals
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 00:42 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Liên lạc trực tiếp
12:41 English into Brazilian Portuguese ongoing translations
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
49
Quotes
12:37 English into Italian ongoing translations
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
45
Quotes
12:37 French (France) linguists specialised in marketing/automotive
Translation, Copywriting

Chỉ dành cho thành viên cho đến 00:37 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
12:11 2 week interpreting monitor, Paris, France, legal
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Pháp
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Thành viên công ty
4.7 Liên lạc trực tiếp
12:07 ASAP 4 стр. таблиц бух. отчетности с фр на русский
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Chỉ dành cho thành viên cho đến 00:07 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
11:58 Transcription for Danish to Danish
Transcription

Phần mềm: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:44 Тестировщики со знанием корейского/китайского традиционного языков
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
11:36 Madrelingua inglesi per testi finanziari
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Chứng nhận: Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
5 Liên lạc trực tiếp
11:31 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, NORMANDÍA
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Chỉ dành cho thành viên cho đến 23:31
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
11:31 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, LYON
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Chỉ dành cho thành viên cho đến 23:31
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
11:29 ENGLISH<>GUJARATI
Translation
(Tiềm năng)

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Thành viên công ty
5 Liên lạc trực tiếp
11:25 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, LORRAINE
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
10:55 Techniche Lieferbedingungen / Vertrag / 18k words / TRADOS
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Chỉ dành cho thành viên cho đến 22:55
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
10:55 EN, DE >IT(CH), finance/marketing, Trados
Translation, Other: Revision
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Chỉ dành cho thành viên cho đến 22:55
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:53 Tłumaczenie PL-CZ, tekst marketingowy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
10:48 Shipbuilding translation
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 22:48
Blue Board outsourcer
4.7 Liên lạc trực tiếp
10:41 Søger polsk > dansk freelancere til EU-opgaver
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:39 Перевод_Русский-Немецкий_медицинская выписка
Translation

Phần mềm: MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
10:37 English into Indonesian legal contract translation - 5k words
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
15
Quotes
10:34 Remote SI Interpreter FR-CA - EN- US needed!
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Hoa Kỳ
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:33 German into French translation - 2k words - keyword list
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
8
Quotes
10:31 Servizio di interpretariato in simultanea, ambito economico COESIONE 0001
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
10:30 Japanese Freelance Transcribers required
Transcription

Chỉ dành cho thành viên cho đến 22:30
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
10:28 Remote SI Interpreter FR-CA - EN- US needed!
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Canada
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:28 Polish > Danish - European institutions
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Đã đóng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.