Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 Tiếp theo
11:31 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, NORMANDÍA
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Chỉ dành cho thành viên cho đến 23:31
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
11:31 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, LYON
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Chỉ dành cho thành viên cho đến 23:31
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
11:25 INTÉRPRETES ES<>FR<>ES, PROYECTO TÉCNICO LARGA DURACIÓN, LORRAINE
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
08:59 Traducción jurada EN > ES informé médico 1 página y 400 pal.
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:44 Medical translators and proofreaders
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
07:40 Sworn translations in Lyon, France
Translation
(Tiềm năng)

Quốc gia: Pháp
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
04:26 Translation, post-editing and editing experts
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
47
Quotes
03:21 Certificate Translation - 2 Pages
Translation

Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Liên lạc trực tiếp
18:18
Jun 22
Seeking translator for patient questionnaire for El Salvador
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: El Salvador
Corporate member
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
18:16
Jun 22
Seeking translator to interview/interpret for patients in El Salvador
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: El Salvador
Corporate member
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:51
Jun 22
5 thêm các cặp ngôn ngữ Übersetzung Stadtplan, ca 500 Worte, Bearbeitung direkt in InDesign
Other: Translation and DTP InDesign
(Tiềm năng)

Phần mềm: Indesign
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
10:46
Jun 22
3 thêm các cặp ngôn ngữ Translating and editing in automotive field
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Corporate member
Thành viên công ty
No record
Liên lạc trực tiếp
10:40
Jun 22
Urgent request - IT text
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS, Microsoft Word
Quốc gia: Tây Ban Nha
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
10:04
Jun 22
Intérpretes es-fr-es, proyecto largo plazo, Francia
Interpreting, Liaison

Quốc gia: Pháp
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
09:49
Jun 22
Banking - legal/financial 1100 words
Translation

Quốc gia: Tây Ban Nha
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 Past quoting deadline
08:58
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
08:26
Jun 22
4 thêm các cặp ngôn ngữ Instant payments and funds transfers company web-site, 830 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
07:00
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
19:37
Jun 21
Mechanical Machinery, Mining, 8 Hours
Checking/editing

Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
18:52
Jun 21
Portuguese OR Spanish <> Japanese, Tokyo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
Thành viên công ty
4.8 Liên lạc trực tiếp
18:23
Jun 21
4 thêm các cặp ngôn ngữ Translate into 40 different languages
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
13:24
Jun 21
Final check of SDLXLIFF files with a Termbase
Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
29
Quotes
12:02
Jun 21
Interepte pour reunion d'affaires
Interpreting, Liaison

Quốc gia: Pháp
Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
11:59
Jun 21
5 thêm các cặp ngôn ngữ Poszukiwani tłumacze medyczni do stałej wspólpracy
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
11:46
Jun 21
7 thêm các cặp ngôn ngữ Long term cooperation on translation projects for an eye wear company
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:10
Jun 21
7 thêm các cặp ngôn ngữ Large automobile content translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
00:07
Jun 21
Translation Project Coordinator
Other: Translation project coordination
(Tiềm năng)

Quốc gia: Úc
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
23:40
Jun 20
Interpreting need in July during 5 days
Interpreting, Consecutive

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
16:47
Jun 20
7 thêm các cặp ngôn ngữ US Government Contract
Translation, Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Thành viên công ty
4.7
207
Quotes
15:59
Jun 20
13 000 nuevas aprox. English to Spanish Livestock / Animal Husbandry Translation
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Chứng nhận: Bắt buộc
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:39
Jun 20
swedish into spanish 7000 words ecommerce
Translation

Professional member
No entries
5
Quotes
11:15
Jun 20
5 thêm các cặp ngôn ngữ Poszukiwani tłumacze techniczni do stałej wspólpracy
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, MemoQ
Quốc gia: Ba Lan
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
09:33
Jun 20
Finnish - Spanish Translation 3420 words, Naval
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:12
Jun 20
Tłumaczenie PL-ES, prawo 133 strony TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:49
Jun 20
Intérprete Tailandés-Español, Madrid
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
08:20
Jun 20
English into Dominican Spanish Proofreading Project
Translation, Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS, DejaVu,
Wordfast, MemoQ, Swordfish,
XTM, Fluency, MemSource Cloud,
MateCat, Wordbee, CafeTran Espresso
Quốc gia: Cộng hòa Dominican
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Past quoting deadline
07:38
Jun 20
Übersetzunng, 850 Wörter, technischer Beschwerdebrief
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
07:30
Jun 20
Looking for GER-SPA Revisors/Editors
MT post-editing

Phần mềm: SDL TRADOS, Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
16:11
Jun 19
English > Spanish (Dominican Republic)_Healthcare_Patient Educational Materials
Translation, Checking/editing

Phần mềm: Wordbee
Quốc gia: Hoa Kỳ
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Thành viên công ty
4.7 Liên lạc trực tiếp
15:46
Jun 19
Traduction et révision ESPAGNOL-FRANCAIS
Translation, Checking/editing

Quốc gia: Pháp
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:59
Jun 19
Spanische Übersetzung deutsche Schulungstexte ca. 2.7 k Wörter
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Thành viên công ty
5 Past quoting deadline
14:33
Jun 19
PR Speech from English to Spanish, 1700 words by 20.06, 10 am UK time
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:15
Jun 19
DTP Work
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:40
Jun 19
Produkttexte Handwerker/Heimwerker, 6.000 Wörter
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
13:01
Jun 19
Intérprete Tailandés-Español, Madrid
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
12:56
Jun 19
Intérprete Afgano-Español, Madrid
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:24
Jun 19
Manuel d’accompagnement en thérapie par exposition à la réalité virtuelle
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
10:55
Jun 19
Poszukiwani tłumacze PL >ES do pilnego zlecenia. technika, kolejnictwo
Translation, Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS, MemoQ
Quốc gia: Ba Lan
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:27
Jun 19
contrato de chino a español
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Quốc gia: Tây Ban Nha
Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
4.4 Đã đóng
09:16
Jun 19
Interpretación consecutiva inglés<>español
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
1 2 Tiếp theo


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.