Mạng lưới trợ giúp dịch thuật KudoZ™

KudoZ™ giúp cho người dùng ProZ.com có được sự trợ giúp miễn phí của nhau và cho những thành viên khách trong việc dịch các thuật ngữ khó.

Gặp khó khăn khi dịch một thuật ngữ khó? Đăng câu hỏi KudoZ

Để được trợ giúp dịch một thuật ngữ hoặc một đoạn ngắn, hãy đăng một câu hỏi ProZ và cung cấp ngữ cảnh, ngôn ngữ đích mong muốn và các thông tin tùy chọn khác. Sau khi đăng câu hỏi của bạn, các thành viên ProZ sẽ gợi ý các bản dịch với các giải thích và đôi khi cả các trích dẫn tham khảo.

Đợi các câu trả lời, chọn một câu trả lời hữu ích nhất

Sau khi đã có dủ các câu trả lời, câu trả lời hữu ích nhất có thể được chọn. Người gửi câu trả lời được chọn sau đó sẽ được nhận điểm KudoZ. Điểm KudoZ là một tiêu chí chính trong việc phân hạng các biên dịch và phiên dịch trong danh bạ.

Câu hỏi và câu trả lời được chọn sẽ được lưu trữ

Câu hỏi và các bản dịch gợi ý được lưu lại và sau đó sẽ cung cấp cho mọi người khác.
KudoZ™ translation help
Mạng KudoZ cung cấp mô hình để các dịch giả và những đối tượng khác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc dịch thuật hoặc giải thích các thuật ngữ và các cụm từ ngắn.See also:Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search