New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Đã đăng ký? Đăng nhập ngay.
Chưa đăng ký? Vui lòng đăng ký trước khi gửi thông tin.

Job type
*  chỉ báo một lĩnh vực được yêu cầu.
Thông tin liên lạc của bạn
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Tên
* Họ
* Đại diện
URL  
Bao gồm http://
* Địa chỉ e-mail  
* Địa chỉ  
* Thành phố  
Bang/ vùng/ tỉnh  
* Mã bưu cục  
* Quốc gia  
* Số điện thoại  
Định dạng ưu tiên: +mã quốc gia (mã vùng/thành phố) 12345678 ext123
Số fax  
Định dạng ưu tiên: +mã quốc gia (mã vùng/thành phố) 12345678 ext123


Chi tiết công việc của bạn

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Yêu cầu dịch vụ
Other service:
* Tiêu đề Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Chi tiết công việc / dự án
The more concise, specific information you can provide on this job/project, the easier it will be for providers to evaluate and respond to your post.
Thảo luận:
  • Chủ đề văn bản
  • Tài liệu gốc
  • Các tham khảo hữu ích
  • Chế bản
  • Thời gian thực hiện dự án
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Các ngôn ngữ
(Các) ngôn ngữ gốc
(Các) ngôn ngữ đích
    
You can choose up to 12 language pairs.
Language variant:
Please describe any language variants required for the target language(s)
* Subject field
*  Other field - please specify
Ví dụ: vi trùng học, đạo đức học/di truyền học
Văn bản mẫu
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Khối lượng
Không sử dụng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) làm dấu phân cách hàng ngàn.
Theo cơ sở của công ty?
Định dạng gốc
Các lưu ý định dạng gốc
Định dạng lúc giao
Các ghi chú định dạng lúc giao
* Hạn chót báo giá The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 9 22:13 GMT
* Thời hạn cuối cùng giao bản dịch The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 9 22:13 GMT
URL nơi mô tả công việc này


Các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ (tùy chọn)
Bạn có thể gửi trực tiếp công việc tới dịch giả chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí sau. Chọn "Ưu tiên" có nghĩa là bất kỳ người nào cũng có thể báo giá cho công việc của bạn, nhưng tiêu chí ưu tiên của bạn sẽ được gửi tới các dịch giả chuyên nghiệp. Chọn "Được yêu cầu" có nghĩa là chỉ những dịch giả chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí cụ thể mới có thể báo giá cho công việc này.

Việc nhập các yêu cầu và ưu tiên của nhà cung cấp dịch vụ sẽ giúp đánh giá các thành viên quan tâm dễ dàng hơn (khi nhận báo giá qua ProZ.com).
chuyên môn
* Lưu ý: Các dịch giả chuyên nghiệp phải cho biết rõ ít nhất một trong những lĩnh vực chung được lựa chọn thỏa mãn tiêu chí này
các lĩnh vực cụ thể
* Lưu ý: Các dịch giả chuyên nghiệp phải cho biết thỏa mãn ít nhất một trong những lĩnh vực được lựa chọn cụ thể.Nhấn phím CTRL để chọn nhiều nguyên tắc cụ thể.
Giấy chứng nhận chuyên môn info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
phần mềm
* Lưu ý: Dịch giả chuyên nghiệp phải cho biết ít nhất một trong những phần mềm cụ thể thỏa mãn tiêu chí này

Nếu bạn không quen sử dụng các chương trình này, vui lòng không chọn.


      
vị trí info
Chỉ sử dụng khi nhà cung cấp dịch vụ phải có trụ sở tại một quốc gia cụ thể.
bản ngữ info
Selecting "Target language" will apply this preference or requirement to all of the target languages chosen for your job.
Các yêu cầu bổ sung của nhà cung cấp dịch vụ
Xem xét yêu cầu:
  • Số năm kinh nghiệm
  • Kiến thức về lĩnh vực
  • Tham khảo
Giới hạn công việc này cho các thành viên (trả phí) của ProZ.com?
Việc giới hạn công việc đến các thành viên trả phí có ít báo giá hơn.
Allow quotes from
Allow quotes from students for this job


Linh tinh
Cách thức liên lạc info
Mã theo dõi info
Công việc này được tài trợ bởi một nhóm phi lợi nhuận phải không?  
(FAQ)


Lưu ý: Mẫu này được cung cấp cho các thông tin công việc liên quan đến ngôn ngữ. Nghiêm cấm sử dụng mẫu này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Trước khi tiến hành, vui lòng đọc các câu hỏi thường gặp khi đăng việc. Sử dụng mẫu này là bạn đã đồng ý với các điều lệ được mô tả tại đây.

Người đăng công việc có thể đã được thêm vào Blue Board. Blue Board là cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và có thể tìm kiếm của các mục được tạo bởi người sử dụng ProZ.com về người đăng việc, cùng với sự kết hợp của người đăng việc.