Send translator, interpreter, translation agency mail

Gửi tin nhắn đến: Thao Nguyen
Đến: Thao Nguyen
Từ (tên của bạn):
E-mail của bạn (dành cho các hồi đáp):
Company name:
Gửi một bản sao cho bạn?: Đồng ý
Chủ đề:
Tin nhắn:
Loại tin nhắn:
Enter number shown info: 57345
Privacy notice: If you send this message, your email address and IP address will be disclosed to the recipient so that they can identify you and reply to you directly.

Các điều lệ về gửi tin nhắn

Không được sử dụng mẫu này để quảng cáo các dịch vụ của bạn.

Các tin nhắn được gửi qua ProZ.com có thể không bao gồm:
  • Quảng cáo mọi sản phẩm hoặc dịch vụ, kể cả các dịch vụ dịch thuật của người đó
  • Gây xúc phạm hoặc các nhận xét cá nhân
  • Các đề nghị công việc không trung thực hoặc gian lận.
Việc không tuân thủ theo các quy định này có thể dẫn đến bị xóa bỏ quyền sử dụng chức năng nhắn tin, hoặc hoàn toàn xóa bỏ bạn khỏi ProZ.com (mà không quan tâm đến tình trạng tư cách thành viên của bạn).

Lưu ý: Các tin nhắn có thể phải được để nhân viên ProZ.com xem xét hoặc kiểm tra.
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search