Send translator, interpreter, translation agency mail

Gửi tin nhắn đến: CCJK .com
Đến: CCJK .com
Từ (tên của bạn):
E-mail của bạn (dành cho các hồi đáp):
Company name:
Gửi một bản sao cho bạn?: Đồng ý
Chủ đề:
Tin nhắn:
Loại tin nhắn:
Enter number shown info: 61548
Privacy notice: If you send this message, your email address and IP address will be disclosed to the recipient so that they can identify you and reply to you directly.

Các điều lệ về gửi tin nhắn

Không được sử dụng mẫu này để quảng cáo các dịch vụ của bạn.

Các tin nhắn được gửi qua ProZ.com có thể không bao gồm:
  • Quảng cáo mọi sản phẩm hoặc dịch vụ, kể cả các dịch vụ dịch thuật của người đó
  • Gây xúc phạm hoặc các nhận xét cá nhân
  • Các đề nghị công việc không trung thực hoặc gian lận.
Việc không tuân thủ theo các quy định này có thể dẫn đến bị xóa bỏ quyền sử dụng chức năng nhắn tin, hoặc hoàn toàn xóa bỏ bạn khỏi ProZ.com (mà không quan tâm đến tình trạng tư cách thành viên của bạn).

Lưu ý: Các tin nhắn có thể phải được để nhân viên ProZ.com xem xét hoặc kiểm tra.
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search