Send translator, interpreter, translation agency mail

Gửi tin nhắn đến: KLinh
Đến: KLinh
Từ (tên của bạn):
E-mail của bạn (dành cho các hồi đáp):
Company name:
Gửi một bản sao cho bạn?: Đồng ý
Chủ đề:
Tin nhắn:
Loại tin nhắn:
Enter number shown info: 11885
Privacy notice: If you send this message, your email address and IP address will be disclosed to the recipient so that they can identify you and reply to you directly.

Các điều lệ về gửi tin nhắn

Không được sử dụng mẫu này để quảng cáo các dịch vụ của bạn.

Các tin nhắn được gửi qua ProZ.com có thể không bao gồm:
  • Quảng cáo mọi sản phẩm hoặc dịch vụ, kể cả các dịch vụ dịch thuật của người đó
  • Gây xúc phạm hoặc các nhận xét cá nhân
  • Các đề nghị công việc không trung thực hoặc gian lận.
Việc không tuân thủ theo các quy định này có thể dẫn đến bị xóa bỏ quyền sử dụng chức năng nhắn tin, hoặc hoàn toàn xóa bỏ bạn khỏi ProZ.com (mà không quan tâm đến tình trạng tư cách thành viên của bạn).

Lưu ý: Các tin nhắn có thể phải được để nhân viên ProZ.com xem xét hoặc kiểm tra.
SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search