Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

1.1 Hệ thống đăng việc trên trang ProZ.com được cung cấp chỉ với mục đích loan báo những công việc mà các chuyên gia ngôn ngữ quan tâm.
Không được phép đăng những thông tin không liên quan đến công việc, hoặc có liên quan nhưng không được các dịch giả, phiên dịch viên hay các chuyên gia ngôn ngữ khác quan tâm.
1.2 Thông tin đăng lên phải bao gồm công việc được thanh toán.
Các công việc được đăng phải bao gồm vấn đề thanh toán của người đăng cho các nhà cung cấp dịch vụ. (Ngoại lệ: Những tổ chưc phi lợi nhuận đã đăng ký (liên kết bắt buột) có thể đăng việc miễn phí.) Không sử dụng mẫu đơn đăng việc để quảng cáo bất cứ dịch vụ nào; không có trường hợp đề nghị thanh toán mẫu đơn bất kỳ trong hướng dẫn của người đăng việc.
1.3 Nên xóa những nội dung có thể bị phản đối trong các thông tin đăng việc.
Nội dung chính của thông tin đăng lên không nên đề cập đến chính trị, nội dung mang "tính chất người lớn” hoặc nội dung tiềm ẩn sự xúc phạm.
1.4 Không cần thiết phải đăng nhiều bản.
Chỉ nên đăng một việc/lần, trừ khi các giới hạn của hệ thống đăng việc đòi hỏi phải đăng nhiều bản. (Có thể quảng cáo một dự án gồm nhiều cặp ngôn ngữ trong một thông tin.)
1.5 Một nhóm các cuộc gọi yêu cầu Sơ yếu lý lịch (nghĩa là các thông tin về "công việc tiềm năng") được phép mỗi tháng.
Thông tin của các cuộc gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, không phải đang làm một dự án nào, sẽ bị giới hạn mỗi tháng/lần. Bạn được phép thực hiện tối đa năm thông tin đăng việc cho mỗi cuộc gọi. (Lưu ý, có thể cho biết các kỹ năng và các ứng dụng đã đạt được trong quá trình làm việc qua Blue Board.)
1.6 Người đăng việc có trách nhiệm phải bảo mật thông tin.
Không sử dụng mẫu đơn đăng việc để quảng cáo các công việc mang tính “nhạy cảm”. Xem xét sử dụng danh mục để tìm các nhà cung cấp dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của bạn và liên lạc trực tiếp với họ.
1.7 Thông tin đăng việc phải phù hợp khu vực pháp lý liên quan.
Người đăng việc có trách nhiệm bảo đảm thông tin đăng việc phù hợp với luật pháp nơi họ sinh sống, cũng như luật pháp nơi Proz.com đăng ký.
1.8 Không đại diện đăng các công việc của bên thứ ba.
Sử dụng hệ thống đăng việc chỉ để đăng việc cho chính bạn.
1.9 Phải cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc bắt buộc phải có.
Phải cung cấp đầy đủ các chi tiết liên lạc có đánh dấu bắt buộc trong thông tin đăng việc. Các thông tin đăng việc không đầy đủ chi tiết sẽ bị thành viên hoặc điều phối viên trang ProZ.com xóa bỏ. (Lưu ý, có thể ghi rõ những chi tiết liên hệ nhất định không được hiển thị công khai cùng với công việc, nhưng thông tin đó phải được lưu vào hồ sơ của ProZ.com.)
1.10 Phải thực hiện các cam kết thanh toán đã đưa ra.
Nếu các báo cáo nhận được cho biết các thanh toán dựa trên thỏa thuận chưa được người đăng việc thực hiện (cho dù dự án được đăng đầu tiên qua ProZ.com hay các phương tiện khác) thì người đăng việc sẽ không được phép đăng việc nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách chấm dứt.
1.11 Không thể chỉnh sửa các thông tin đăng việc sau khi đăng.
(Tuy nhiên, có thể bổ sung các ghi chú.)
1.12 Các thông tin đăng việc không được đề cập đến các nhận xét bên ngoài có liên quan đến giá hay thanh toán.
Người đăng việc được phép nói về ngân quỹ của họ khi đăng. Tuy nhiên, nghiêm cấm các nhận xét bên ngoài có liên quan đến mức giá.

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search