Hỏi một câu hỏi KudoZ
Để tăng giới hạn của bạn đến 5 , hãy đăng ký hoặc đăng nhập ngay bây giờ
Để có thể hỏi 15 câu hỏi trong một ngày, và đến 60 câu hỏi trong một tuần hãy tham gia ProZ.com ngay bây giờ.
Các ngôn ngữ   >  
Lĩnh vực (khái quát)
(Bắt buộc)
Determining general field
Lĩnh vực (cụ thể)
(Bắt buộc)Xác định lĩnh vực cụ thể
Lĩnh vực bổ sung (Để định rõ hơn)Nhập thêm nhiều loại cụ thể

During the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis, COVID-19 questions will be given more visibility than the rest. Please check this option only if your question includes a term related to the COVID-19 outbreak or from a COVID-19 project.
Thuật ngữ hoặc cụm từ:
Giải thích / Ngữ cảnh / Thêm thông tin về thuật ngữ (bắt buộc)
Trợ giúp các dịch giả đã giúp bạn: cung cấp ngữ cảnh cho thuật ngữ mà bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp là một công cụ giá trị cho những người trả lời tiềm năng. Bạn cung cấp càng nhiều ngữ cảnh, bạn sẽ càng có nhiều có cơ hội nhận được sự trợ giúp. Cân nhắc thêm các thông tin như:

  • kiểu tài liệu/tình huống mà thuật ngữ này xuất hiện
  • nước và thổ ngữ
  • đối tượng người xem/nước
  • ngữ cảnh cụ thể (câu nguồn hoặc đoạn nguồn có chứa thuật ngữ)
  • bất kỳ URL tham khảo, các bản dịch nào mà bạn đang cân nhắc, vân vân

Xem thêm miêu tả chi tiết của ngữ cảnh để bao gồm ở đây.

Ngoài ra, đảm bảo rằng không có thông tin nhạy cảm hoặc bí mật nào được bao gồm trong phần này.
Cấp độ Làm cách nào để phân biệt giữa CHUYÊN NGHIỆP và Không CHUYÊN NGHIỆP
Ngôn ngữ được ưu tiên để trả lời Đây là gì?
Xem lại câu hỏi của bạn và chọn các tùy chọn bổ sung
Tên của bạn
(Bắt buộc)
Địa chỉ e-mail của bạn
(Bắt buộc)

(Lưu ý: Điều phối viên và nhân viên trang này sẽ nhìn thấy địa chỉ e-mail của bạn)