ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Blue Board

ProZ.com Blue Board: Pro-Active Translations (PA Translations, Inc), Biomedical Specialist

View note from site staff |

Yêu cầu mục
Past 5 years
4.9 38 entries
Past 12 months
5 2 entries
Pro-Active Translations (PA Translations)
Biomedical Translation Project Expert
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Tư cách thành viên chuyên nghiệp
Business membership

Entries for this outsourcer

Ngày tháng Nhà cung cấp dịch vụ KudoZ Nhận xét LWA
Jan 23, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

32

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 03, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 06, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,345

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 10, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

469

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 19, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

60

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 07, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,307

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 21, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

3,650

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 05, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,283

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 05, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

4
Feb 02, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

238

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 29, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,039

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 28, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 25, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,462

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 25, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

52

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

4
Jan 24, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

60

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

529

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,597

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

184

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,827

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

79

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,300

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

8

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

40

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 21, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,113

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 21, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

24

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

372

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

887

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

56

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4,777

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,245

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

20

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 19, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

3,640

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 19, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 19, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

104

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 09, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

225

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Khước từ: ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,671 entries across 14,275 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Khả năng làm việc lại
Tiếp theo

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Tìm hiểu thêm

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search