ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Blue Board

ProZ.com Blue Board: Oliver Rodway / Certified Translations

View note from site staff |

Yêu cầu mục
Past 5 years
5 39 entries
Past 12 months
4.8 4 entries
Oliver Rodway / Certified Translations
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Tư cách thành viên chuyên nghiệp
Business membership

Entries for this outsourcer

Ngày tháng Nhà cung cấp dịch vụ KudoZ Nhận xét LWA
Apr 03, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

16

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 25, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

124

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 27, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,179

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

4
Nov 13, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 10, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 09, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

3,941

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 28, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,373

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 19, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 19, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 25, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

27

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 25, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 09, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

47

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 07, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 10, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

39

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 09, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

158

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 26, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 03, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 31, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

227

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 15, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 07, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

555

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 24, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

119

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

38

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 16, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 05, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 04, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

72

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 13, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

88

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 23, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,464

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 02, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 06, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 07, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 04, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 21, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

8

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 28, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

54

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 18, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

52

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 13, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

44

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 12, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 29, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 01, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

227

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Khước từ: ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,897 entries across 14,287 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Khả năng làm việc lại
Tiếp theo

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Tìm hiểu thêm

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search