Subscribe to Belarusian Track this forum

Gửi chủ đề mới  Ngoài đề tài: Hiển thị  Cỡ chữ: -/+ 
   Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
(Hiển thị)
Thông tin gửi mới nhất
 English to Belarusian contest: help determine the winners
0
(378)
Tatiana Dietrich
Jul 11, 2018
 Only one more entry needed in the English to Belarusian translation contest
0
(480)
Tatiana Dietrich
Jun 27, 2018
 Беларуский язык
10
(6,502)
_Alena
Apr 28, 2015
Gửi chủ đề mới  Ngoài đề tài: Hiển thị  Cỡ chữ: -/+ 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search
Việc theo dõi e-mail trên diễn đàn chỉ dành cho người sử dụng đã đăng ký


Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »