Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
Sergey Lev
Oct 4, 2016
30
9,395
4
242
İlginç yazılar    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
209
114,530
2
336
N/A
Jan 17
1
89
Daniel Salinero
May 12, 2020
1
460
Olaniza
Jan 17
9
566
Dan Lucas
Jan 17
Corona quarantine diary    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63... 64)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
954
323,315
7
482
Heinrich Pesch
Mar 13, 2019
8
1,532
Adieu
Jan 17
N/A
Jan 17
1
70
Çeviri ve müzik    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
204
149,345
13
862
finnword1
Jan 16
Adieu
Jan 15
7
488
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Dec 31, 2020
38
5,905
Adieu
Jan 16
Andrea Capuselli
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Mar 2, 2020
6
1,370
Dora Sesar
Oct 10, 2020
2
483
Maria Toresani
Oct 23, 2020
31
4,833
Chris S
Jan 16
N/A
Jan 12
4
265
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20)
David Shen
Nov 12, 2005
288
87,436
DJCommie
Dec 31, 2020
7
589
4
350
Alain Alameddine
Sep 30, 2020
2
523
Adieu
Jan 15
Marisa Gissi
Feb 18, 2019
7
1,489
Adieu
Jan 15
Samuel Murray
Sep 24, 2019
138
26,255
1
154
Muhammad Mustafa
Aug 13, 2020
5
1,524
18
1,209
17
638
3
272
yinnyann
Jan 15
3
196
GAK (X)
Jun 3, 2004
18
18,072
raweck
Jan 15
Natalia Pedrosa
Sep 25, 2018
3
1,151
2
356
7
558
4
409
Rocío Tempone
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Jan 14
0
144
Rocío Tempone
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Jan 14
Milan Condak
Dec 17, 2020
1
196
1
148
UK VAT after Brexit    (Đến trang 1... 2)
Will Kelly
Aug 10, 2019
22
4,062
Hans Lenting
Feb 10, 2018
5
1,187
Some Beginner Questions    (Đến trang 1... 2)
19
1,107
Dan Lucas
Jan 14
SMarta-Maria
Feb 15, 2020
9
1,284
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search