Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
Peng Liu
Sep 21
4
587
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Sep 22
15
363
0
42
5
261
5
228
5
564
5
625
N/A
Sep 22
4
146
jyuan_us
Sep 22
Samuel Murray
Sep 24, 2019
110
13,670
5
428
7
403
8
18,704
25
1,380
Mimicking a foreign accent    (Đến trang 1... 2)
Jack Doughty
Dec 8, 2010
26
7,360
Romina Minucci
Sep 10, 2004
11
1,433
I_CH
Sep 22
Corona quarantine diary    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31)
461
85,820
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Sep 21
9
291
4
351
Helen Portefaix
Oct 14, 2016
13
2,673
15
1,393
freezone
Sep 22
Laurent Chevrette
Dec 21, 2013
2
1,507
Bree Salmon
Dec 31, 2019
9
1,016
0
170
9
372
6
419
5
235
15
845
N/A
Sep 21
1
57
3
125
0
76
1
171
0
68
Didi18
Aug 11
57
4,239
0
47
12
2,428
Peng Liu
Sep 21
1
134
6
272
Georgios Tziakos
Nov 16, 2018
28
3,303
6
534
Comunican
Sep 19
3
194
Comunican
Sep 20
12
702
yam2u
Sep 20
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search