Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
1
28
0
8
5
109
Lucia Leszinsky
NHÂN VIÊN TRANG WEB
16:51
1
112
Like - Share buttons    (Đến trang 1, 2, 3, 4... 5)
61
24,933
6
199
N/A
Apr 12
2
80
35
2,037
jjacek
May 23
3
187
jjacek
15:11
M.Phili
07:46
2
177
19
1,424
10
223
Off topic: najdziwniejsze/najśmieszniejsze tłumaczenia    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118... 119)
Andrzej Lejman
Nov 21, 2004
1,776
1,763,167
Kevin Dias
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Apr 30
150
9,521
13
293
N/A
12:02
1
61
15
1,057
2
131
finnword1
May 18
12
750
QUOI
10:41
AdrianT
09:16
1
79
DZiW
May 15
8
573
DZiW
09:54
4
216
Isis34
09:26
Lian Pang
May 20
16
1,039
neilmac
May 23
2
200
neilmac
06:41
Campman
Apr 12
5
238
0
80
0
57
Riccardo89
Oct 23, 2015
11
1,638
7
222
11
759
Lian Pang
May 23
1
77
Agrément RGPD    (Đến trang 1... 2)
21
1,669
JMARTIN9
May 23
Lucia Leszinsky
NHÂN VIÊN TRANG WEB
May 23
0
84
Lucia Leszinsky
NHÂN VIÊN TRANG WEB
May 23
N/A
May 23
1
42
mikhailo
Oct 22, 2017
19
1,757
6
260
Tobi
May 23
0
51
Tobi
May 23
1
166
0
89
1
78
David Kis
May 23
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search