Freelance translators » Arabic to English » Page 1

Below is a list of Arabic to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

535 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Aisha Maniar
Aisha Maniar
Native in English (Variants: UK, British) Native in English
2
Lucinda Wills
Lucinda Wills
Native in English Native in English
3
Susan McMillan
Susan McMillan
Native in English Native in English
4
Tim Friese
Tim Friese
Native in English Native in English
5
Muhammad Said
Muhammad Said
Native in Arabic Native in Arabic
6
Ludina Sallam
Ludina Sallam
Native in English (Variant: US) Native in English
7
Fahim Hoosen
Fahim Hoosen
Native in English (Variants: US, British, South African, Canadian, UK) Native in English
8
Alan Gardiner
Alan Gardiner
Native in English Native in English
9
Melanie Magidow
Melanie Magidow
Native in English (Variant: US) Native in English
10
Iain McFarlane
Iain McFarlane
Native in English (Variants: UK, US, British) Native in English
11
Mona Abouzahra
Mona Abouzahra
Native in English Native in English
12
Carmen Cross
Carmen Cross
Native in English Native in English
13
William Tierney
William Tierney
Native in English Native in English
14
Tamer Mekhimar
Tamer Mekhimar
Native in Arabic (Variants: Standard-Arabian (MSA), Egyptian) Native in Arabic
15
mona elshazly
mona elshazly
Native in Arabic Native in Arabic
16
Assem AlKhallouf
Assem AlKhallouf
Native in Arabic Native in Arabic, English Native in English
17
Morano El-Kholy
Morano El-Kholy
Native in Arabic Native in Arabic
18
Ahmed ALEM
Ahmed ALEM
Native in Arabic (Variant: Algerian) Native in Arabic, English (Variant: US) Native in English
19
Mohamed Rehan
Mohamed Rehan
Native in Arabic Native in Arabic
20
Taha Shoeb
Taha Shoeb
Native in English Native in English, Urdu Native in Urdu


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.