Freelance translators » Chinese to English » Page 9

Below is a list of Chinese to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

577 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

161
Yining Wang
Yining Wang
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Traditional, Simplified) Native in Chinese, English (Variant: US) Native in English
162
Alys Fei
Alys Fei
Native in English (Variant: British) Native in English, Chinese (Variants: Traditional, Simplified) Native in Chinese
163
Wendy Chen
Wendy Chen
Native in Chinese (Variants: Teochew, Cantonese, Simplified, Mandarin, Traditional) Native in Chinese, English (Variants: British, Canadian) Native in English
164
Pingping zhao
Pingping zhao
Native in Chinese (Variant: Simplified) Native in Chinese, English Native in English
165
Doris Liang
Doris Liang
Native in English Native in English, Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese
166
Johannis Bayer
Johannis Bayer
Native in English Native in English, German Native in German
167
Robin Chan
Robin Chan
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
168
Igor Lee
Igor Lee
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
169
Bruce Yang
Bruce Yang
Native in English Native in English, Chinese Native in Chinese
170
MU LIU
MU LIU
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
171
Wendy WU
Wendy WU
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
172
David Yuan
David Yuan
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
173
Leilei Men
Leilei Men
Native in English Native in English, Chinese Native in Chinese
174
alix1
alix1
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
175
Sophie Ao
Sophie Ao
Native in English Native in English, Chinese Native in Chinese
176
Xiuli Zhang
Xiuli Zhang
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Traditional, Wu, Cantonese, Shanghainese, Simplified, Sichuanese , Wenzhounese) Native in Chinese, English Native in English
177
Wei Ralph
Wei Ralph
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
178
Billy Brown
Billy Brown
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Traditional, Cantonese, Simplified) Native in Chinese, English (Variants: British, UK, US, Australian, Canadian, New Zealand) Native in English
179
I-Ching Ng
I-Ching Ng
Native in Chinese (Variants: Cantonese, Mandarin) Native in Chinese, English Native in English
180
Chia Liang Lee
Chia Liang Lee
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.