Freelance translators » Chinese to English » Page 5

Below is a list of Chinese to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

577 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
AGLingua
AGLingua
Native in English (Variant: US) 
82
Ethan Crossman
Ethan Crossman
Native in English (Variant: US) Native in English
83
Thomas Garbarini
Thomas Garbarini
Native in English (Variant: US) Native in English
84
Jan Ng
Jan Ng
Native in English Native in English
85
Amanda White
Amanda White
Native in English Native in English
86
Chris Busch
Chris Busch
Native in English (Variant: US) Native in English
87
Geof Aberhart
Geof Aberhart
Native in English Native in English
88
Luisetta Mudie
Luisetta Mudie
Native in English (Variants: UK, US) Native in English
89
Harold Shelby
Harold Shelby
Native in English (Variant: US) Native in English
90
Juliette Rutherford
Juliette Rutherford
Native in English Native in English
91
Mark Weatherall
Mark Weatherall
Native in English Native in English
92
Stuart Forsyth
Stuart Forsyth
Native in English Native in English
93
John Hancock
John Hancock
Native in English Native in English
94
Matthew McGaughey
Matthew McGaughey
Native in English Native in English
95
Don Hartig
Don Hartig
Native in English Native in English
96
Jim Jones
Jim Jones
Native in English Native in English
97
Tiffany Gray
Tiffany Gray
Native in English Native in English
98
David Wise
David Wise
Native in English Native in English
99
Kevin Lax
Kevin Lax
Native in English Native in English
100
Nicholas Trites
Nicholas Trites
Native in English (Variants: US South, US) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.