Freelance translators » Chinese to English » Khoa học » Page 1

Below is a list of Chinese to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

276 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
CHEN-Ling
CHEN-Ling
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
abnormalities, sohu, proz, translator, translation, administration, dosage, adverse, effects, agonists, ...
2
lbone
lbone
Native in Chinese Native in Chinese
senior, Mandarin Chinese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Chinese, science, sciences, technology, technologies, technical, ...
3
Hamish Young
Hamish Young
Native in English Native in English
translation, chinese, english, mandarin, proofreading, translate, translator, chemistry, biology, technology, ...
4
Lu Zou
Lu Zou
Native in Chinese Native in Chinese
Chinese, medical, device, instrument, medicine, pharmaceuticals, pharmaceutical, web site, New Zealand, life science, ...
5
Chun Un
Chun Un
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Shanghainese, Cantonese) Native in Chinese
Macao, Macau, Hong Kong, China, Zhuhai, Shenzhen, Shanghai, medical record, medical insurance claim, health insurance, ...
6
Shirley Lao
Shirley Lao
Native in Chinese (Variant: Traditional) Native in Chinese
Health Care, Psychology, Questionnaires, Statistics, Data Analysis, Quantitative, Patent Translation, Business & Commerce (General), Terminology, Corpus Linguistics, ...
7
James L.
James L.
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
Chinese, English, French, Français, Chinois, Interpreter, Translator, Voiceover, Localization, Technology, ...
8
Jessie Cao
Jessie Cao
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
English, marketing translation, software translation, website translation, Chinese, legal documents translation, financial documents, bidding documents, Certificates, translation, ...
9
Michelle Deeter
Michelle Deeter
Native in English Native in English
Mandarin, Chinese, English, software, English native speaker, patents, environment
10
Cheryl Olson
Cheryl Olson
Native in English (Variant: US) Native in English
Mandarin, Chinese, Indonesian, military, national defense, weapons, finance, economics, political, business, ...
11
Zhehao Shen
Zhehao Shen
Native in English (Variants: Canadian, US) Native in English
Chinese, French, gaming, technology, software, localization
12
Mark Rawson
Mark Rawson
Native in English (Variant: British) Native in English
Chinese, English, business, finance, the arts, health, healthcare, pharmaceuticals, government, politics, ...
13
Jack Lian
Jack Lian
Native in Chinese (Variants: Simplified, Traditional) Native in Chinese, English Native in English
ATA Certified from Chinese into English, ATA Certified from English into Chinese, Chinese Patent translator, ATA certified English into Chinese translator, Japanese patent translator, ATA Certified Chinese Translation, Chinese legal translator, Chinese patent translator, Korean patent translator
14
Yuemin Chen
Yuemin Chen
Native in Chinese Native in Chinese
Chinese, English, oil, petroleum, energy, travel, tourism, marketing, press, media, ...
15
Lisa Lin
Lisa Lin
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
English-Chinese, Chinese-English, translation, proofreading, editing, reviewing, law, court, contracts, arts, ...
16
Florence Van
Florence Van
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Traditional, Cantonese, Simplified) Native in Chinese
Traditional Chinese, Hong Kong, Macau, Taiwan, education, Greater Bay Area, Cantonese, Mandarin, English, Macao, ...
17
Jun Zhang
Jun Zhang
Native in Chinese Native in Chinese
electrical, electronic, mechanical, computer hardware and software, lighting, optical, marketing, commercial
18
Chi Lam
Chi Lam
Native in Chinese (Variants: Cantonese, Mandarin, Simplified, Traditional) Native in Chinese, English (Variants: UK, British, New Zealand, US, Singaporean, Australian) Native in English
Translation, English, Chinese, English to Chinese, Chinese to English, legal, technical, engineering, business, financial, ...
19
Duobing Chen
Duobing Chen
Native in Chinese Native in Chinese
freelance, simplified Chinese, English, automotive, automation, engine, certificate, mechanism, software, hardware, ...
20
Weiping Tang
Weiping Tang
Native in Chinese Native in Chinese
English to Chinese translation, English to Chinese medical translation, cardiology, surgery, medicine, pharmaceutical, medical instruments, medical equipment, nutrition, life sciences, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.