Freelance translators » Chinese to Vietnamese » Khoa học xã hội » Page 1

Below is a list of Chinese to Vietnamese freelance translators specializing in translations in the Khoa học xã hội field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

11 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Thu Nguyen
Thu Nguyen
Native in Vietnamese Native in Vietnamese
vietnamese, economics, banking, account, finance
2
Thi Thuy Duong Dinh
Thi Thuy Duong Dinh
Native in Vietnamese Native in Vietnamese
Vietnamese, business, marketing, finance, banking, risk management, IT, localization, accounting, finance, ...
3
thuy do
thuy do
Native in Vietnamese (Variants: English, Standard-Vietnam) Native in Vietnamese
Vietnamese, IT, software, Trados 2009, Thuy Do, finance, medical, banking, system, quality, ...
4
Golden Nguyen
Golden Nguyen
Native in Vietnamese Native in Vietnamese
english, vietnamese, chinese, game localization, international relations, international finance, crypto currency, software localization
5
Dang Trang
Dang Trang
Native in Vietnamese (Variant: Standard-Vietnam) Native in Vietnamese
Agriculture Art, Arts & Crafts, -chem, Ceramics, etc.) Metallurgy / Casting Across, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Aegisub, Alchemy Publisher, ...
6
Mike Nguyen
Mike Nguyen
Native in Vietnamese (Variant: Standard-Vietnam) Native in Vietnamese
ATA, American Translators Association, ATA Member, Chartered Institute of Linguists, vietnamese, translator, freelance, localization, Vietnamese to English, English to Vietnamese, ...
7
Collwing Watanabe
Collwing Watanabe
Native in Vietnamese Native in Vietnamese
English to Vietnamese, Vietnamese to English, German to Vietnamese, Vietnamese to German, French to Vietnamese, Vietnamese to French, Vietnamese to Spanish, Spanish to Vietnamese, Japanese to Vietnamese, Vietnamese to Japanese, ...
8
Truong Lang
Truong Lang
Native in Vietnamese Native in Vietnamese
Khoa học Xã hội, Xã hội học, Đạo đức học, v.v...
9
Dung Huu Nguyen
Dung Huu Nguyen
Native in English Native in English, Vietnamese Native in Vietnamese
English to Vietnamese, Vietnamese to English, general, education, social science, business marketing, computer technology, information technology, software localization, website localization, ...
10
Abdallah Mefire
Abdallah Mefire
Native in English Native in English, French Native in French
english, french, translation, traduction, anglais, français
11
Jong Hun Oh
Jong Hun Oh
Native in Korean Native in Korean, English Native in English
Translation, Transcreation, Proofreading, Korean, Localization, E-commerce, Games, IT, blockchain, IPO, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search