Freelance translators » Dutch to English » Page 1

Below is a list of Dutch to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

414 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Michael Beijer
Michael Beijer
Native in English (Variants: British, US) Native in English
2
Textpertise
Textpertise
Native in English Native in English
3
Tina Vonhof
Tina Vonhof
Native in Dutch (Variant: Flemish) Native in Dutch, English Native in English
4
Christopher Smith
Christopher Smith
Native in English Native in English
5
Francina
Francina
Native in English (Variant: US) Native in English, Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
6
Anne Lee
Anne Lee
Native in English Native in English
7
BQuigley
BQuigley
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
8
Ruchira Raychaudhuri
Ruchira Raychaudhuri
Native in English Native in English
9
Greg Irving
Greg Irving
Native in English Native in English
10
Albert Stufkens
Albert Stufkens
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch, English (Variant: British) Native in English
11
Patrick Yancey
Patrick Yancey
Native in English Native in English
12
June Derlachter
June Derlachter
Native in English Native in English
13
Joy Phillips
Joy Phillips
Native in English Native in English
14
Lesley Gunn
Lesley Gunn
Native in English Native in English
15
orangeworld
orangeworld
Native in Dutch Native in Dutch, English Native in English
16
123Translations
123Translations
Native in English Native in English, Dutch Native in Dutch
17
Nicole Coesel
Nicole Coesel
Native in Dutch (Variants: Flemish, Netherlands) Native in Dutch, English (Variants: US, UK) Native in English
18
Annabel Rautenbach
Annabel Rautenbach
Native in Afrikaans Native in Afrikaans, English Native in English
19
Fiona McBrien
Fiona McBrien
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch, English (Variant: British) Native in English
20
David Sheehan
David Sheehan
Native in English (Variant: UK) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.