Freelance translators » English to Arabic » Page 1

Below is a list of English to Arabic freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

597 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
hassan zekry
hassan zekry
Native in Arabic Native in Arabic
2
Hani Hassaan
Hani Hassaan
Native in Arabic Native in Arabic
3
Morano El-Kholy
Morano El-Kholy
Native in Arabic Native in Arabic
4
Noura Tawil
Noura Tawil
Native in Arabic (Variant: Syrian) Native in Arabic
5
Muhammad Atallah
Muhammad Atallah
Native in Arabic (Variant: Egyptian) Native in Arabic
6
Abdelmonem Samir
Abdelmonem Samir
Native in Arabic Native in Arabic
7
Lamis Maalouf
Lamis Maalouf
Native in Arabic Native in Arabic
8
Randa Farhat
Randa Farhat
Native in Arabic (Variant: Standard-Arabian (MSA)) Native in Arabic
9
Hassan Achahbar
Hassan Achahbar
Native in Arabic Native in Arabic
10
Muhammad Said
Muhammad Said
Native in Arabic Native in Arabic
11
Ehab Tantawy
Ehab Tantawy
Native in Arabic Native in Arabic
12
Mohamed Salaheldin
Mohamed Salaheldin
Native in Arabic Native in Arabic
13
Dr. Ola Siam
Dr. Ola Siam
Native in Arabic Native in Arabic
14
Assem Mazloum
Assem Mazloum
Native in Arabic Native in Arabic
15
Ahmed Shalabi
Ahmed Shalabi
Native in Arabic (Variants: Standard-Arabian (MSA), Egyptian) Native in Arabic, English (Variant: Canadian) Native in English
16
Fathy Shehatto
Fathy Shehatto
Native in Arabic (Variant: Egyptian) Native in Arabic
17
ahmed ismaiel owieda
ahmed ismaiel owieda
Native in Arabic Native in Arabic
18
Ahmed Gad El Rab
Ahmed Gad El Rab
Native in Arabic (Variants: Egyptian, Saudi , Syrian, Moroccan, UAE) Native in Arabic
19
20
Sabry Hameed
Sabry Hameed
Native in Arabic Native in Arabic


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.