Freelance translators » English to Dutch » Page 1

Below is a list of English to Dutch freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

586 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Ron Willems
Ron Willems
Native in Dutch Native in Dutch
2
Antoinette Verburg
Antoinette Verburg
Native in Dutch Native in Dutch
3
Willem Wunderink
Willem Wunderink
Native in Dutch Native in Dutch
4
Jacqueline van der Spek
Jacqueline van der Spek
Native in Dutch Native in Dutch
5
Max Nuijens
Max Nuijens
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
6
Chantal Henno
Chantal Henno
Native in Dutch Native in Dutch
7
Carla Zwanenberg
Carla Zwanenberg
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
8
Edith van der Have
Edith van der Have
Native in Dutch Native in Dutch
9
Pieter Beens
Pieter Beens
Native in Dutch Native in Dutch
10
Michel de Ruyter
Michel de Ruyter
Native in Dutch Native in Dutch
11
Erik van Vliet
Erik van Vliet
Native in Dutch Native in Dutch
12
Hester Eymers
Hester Eymers
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
13
Caroline de Hartogh BBA
Caroline de Hartogh BBA
Native in Dutch Native in Dutch
14
Dennis Seine
Dennis Seine
Native in Dutch Native in Dutch
15
Anjo Sterringa
Anjo Sterringa
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
16
Suzanne Deveson
Suzanne Deveson
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
17
Stieneke Hulshof
Stieneke Hulshof
Native in Dutch (Variants: Flemish, Netherlands) Native in Dutch
18
Esther van der Wal
Esther van der Wal
Native in Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
19
Marjolein Snippe
Marjolein Snippe
Native in Dutch Native in Dutch
20
Frédéric Combes
Frédéric Combes
Native in Dutch Native in Dutch


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.