Freelance translators » English to French » Page 9

Below is a list of English to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,090 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

161
Sonia Leblanc
Sonia Leblanc
Native in French Native in French
162
Françoise AYZAC
Françoise AYZAC
Native in French Native in French
163
Laetitia ZUMSTEIN
Laetitia ZUMSTEIN
Native in French Native in French
164
Dondi Julie
Dondi Julie
Native in French (Variant: Belgian) Native in French
165
Yves TRABOUE
Yves TRABOUE
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
166
Sandrine Guyennet
Sandrine Guyennet
Native in French Native in French
167
Laura SOUPHRON
Laura SOUPHRON
Native in French Native in French
168
Carine BOUTINARD
Carine BOUTINARD
Native in French Native in French
169
Arianne Farah
Arianne Farah
Native in French (Variant: Canadian) Native in French
170
Nathalie Coutelle
Nathalie Coutelle
Native in French Native in French
171
Isabelle Pelchat
Isabelle Pelchat
Native in French (Variant: Canadian) Native in French
172
Mardochée Tamafo
Mardochée Tamafo
Native in French (Variants: Canadian, Swiss, Belgian, Cameroon, Standard-France, African) Native in French
173
Jean-Marc Poisson
Jean-Marc Poisson
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
174
Jean-Francois Bonnabel
Jean-Francois Bonnabel
Native in French Native in French
175
Karine CONSTANTIN
Karine CONSTANTIN
Native in French Native in French
176
Anne-Laure FARLEY
Anne-Laure FARLEY
Native in French Native in French
177
Rosine Inspektor
Rosine Inspektor
Native in French Native in French
178
Delphine Berger-Ramos
Delphine Berger-Ramos
Native in French Native in French
179
Valérie Leduc
Valérie Leduc
Native in French Native in French
180
Anne-Charlotte PERRIGAUD
Anne-Charlotte PERRIGAUD
Native in French (Variants: Standard-France, International) Native in French


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.