Freelance translators » English to Japanese » Y khoa » Page 1

Below is a list of English to Japanese freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

218 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Kayoko Kimura
Kayoko Kimura
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
clinical trial, informed consent, protocol, adverse event, manual, immunology, physiology, veterinary medicine, animal science, pharmacology, ...
2
Mami Yamaguchi
Mami Yamaguchi
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan, Hiroshima) Native in Japanese
Material Safety Data Sheet, chocolate, Europe tour, amino acid, brain research, science, nature, neuroscience, technical translation, DNA, ...
3
David Patrick
David Patrick
Native in English Native in English
Japanese, English, 日本語, 英語, 医学, medical, 法律, legal, 金融, finance, ...
4
Nobuo Kawamura
Nobuo Kawamura
Native in Japanese Native in Japanese
<font color="blue"> Legal contract, industrial machjinery, precision instrument, automobile, health care, medical equipment, cosmetics, finance, insurance, investment politics, ...
5
Kara ph.D.
Kara ph.D.
Native in Japanese Native in Japanese
biotechnology, bioengineering, pharmacist, acdemic articles, regulatory application, バイオ, 遺伝子操作, 薬剤師, 論文, 薬事申請, ...
6
Kaori Myatt
Kaori Myatt
Native in Japanese Native in Japanese
Website, subtitle, transcribe, transcription, spotting, subtitling, Film, Documentary, book, art, ...
7
Reiko Ando
Reiko Ando
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese translator, Japanese to English translator, English to Japanese translator, Japanese IT translator, Japanese business translator, Japanese finance translator, Japanese FinTech translator, Japanese medical translator, Japanese technical translator, Japanese legal translator, ...
8
Aki Mifumi
Aki Mifumi
Native in Japanese Native in Japanese
Book translation, Healthcare, medical, devices, clinical, research, phase 3, science, FDA, PMDA, ...
9
Takeshi MIYAHARA
Takeshi MIYAHARA
Native in Japanese (Variant: Hiroshima) Native in Japanese
german, deutsch, doitsu, ドイツ, ドイツ語, english, englisch, eigo, 英語, japanese, ...
10
Misae Lucasey
Misae Lucasey
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
Misae Lucasey, Misae, Japanese Interpreter, Interpreting, Japanese Translator, Japanese Translation, Insurance, Medical, Travel, Pedagogy, ...
11
Yuko TB
Yuko TB
Native in Japanese Native in Japanese
General Medical area, Cardiology, Cancer Treatment, Drug Development, Molecular Target Therapy, Animal Study, Diagnostic image method and device, Bio Technology
12
Katsushi Saito
Katsushi Saito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, Japanese translator, English/Japanese translator, Japanese/English translator, experienced translator, professional translator, technical translator, technical translation, translation for technical documents, ...
13
Hiroyuki Nagao
Hiroyuki Nagao
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, Linguist, Native, IT, Development Tool, Developer Tool, Productivity Tool,  Collaboration Tool, Team Management tool, Python, ...
14
Akihiko Katsumata
Akihiko Katsumata
Native in Japanese Native in Japanese
Law, International Criminal Law, Public Law Constitution, EU Law, Contract law, patent, Property Law, legal book, Trial, Constitutional law, ...
15
lawyer, court, dispute, rail, metro, thesis, italian, dissertation, research paper, article, ...
16
Keijiroh Yama-Guchi
Keijiroh Yama-Guchi
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, interpreter, interpretation, translator, translation, 日本語, 通訳, 翻訳, 英語, 山口, ...
17
Tomoyuki Kono
Tomoyuki Kono
Native in Japanese Native in Japanese
japanese translation, japanese translator, japanese voiceover, english to japanese, marketing, human resources, pharmaceutical, journalism, academic publishing, proof-reading, ...
18
HM_medical
HM_medical
Native in Japanese Native in Japanese
Clinical study Pharmaceutical pharmacokinetics phramacology NDA
19
Carlis Hsu
Carlis Hsu
Native in English Native in English, Chinese (Variants: Simplified, Cantonese) Native in Chinese
Chinese, English, Japanese, medicine, cardiology, surgery, medicine, pharmaceutical, medical instruments, medical equipment, ...
20
Yuko Fujita
Yuko Fujita
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
japanese, insurance, medical, legal, health care, travel, turisum, business, contracts


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.