Freelance translators » English to Japanese » Ngành khác » Page 1

Below is a list of English to Japanese freelance translators specializing in translations in the Ngành khác field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

277 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Yasutomo Kanazawa
Yasutomo Kanazawa
Native in Japanese Native in Japanese
Phổ biến / Đàm luận/ Chúc mừng / Thư từ, Phương tiện truyền thông / Truyền thông đa phương tiện, Các lĩnh vực khác, Bất động sản, ...
2
Kaori Myatt
Kaori Myatt
Native in Japanese Native in Japanese
Website, subtitle, transcribe, transcription, spotting, subtitling, Film, Documentary, book, art, ...
3
Takeshi MIYAHARA
Takeshi MIYAHARA
Native in Japanese (Variant: Hiroshima) Native in Japanese
german, deutsch, doitsu, ドイツ, ドイツ語, english, englisch, eigo, 英語, japanese, ...
4
Yumico Tanaka
Yumico Tanaka
Native in Japanese Native in Japanese
immigration documents, children's books, tourism, legal issues, medical reports, website, Japanese to English translation, easy to read,
5
Katsunori Higuchi
Katsunori Higuchi
Native in Japanese (Variant: Kansai) Native in Japanese
IT, Software, Cellular Phone, Digital Camera, Reverse Osmosis Membrane Filter, Car, Security, Phishing, White Paper, Game Developper, ...
6
Atsuko Tanimura
Atsuko Tanimura
Native in Japanese Native in Japanese
fashion, art, design, cosmetic, women, magazine, news, Japanese, catalogue, books, ...
7
Kayoko Kimura
Kayoko Kimura
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
clinical trial, informed consent, protocol, adverse event, manual, immunology, physiology, veterinary medicine, animal science, pharmacology, ...
8
Takafumi Miyauchi
Takafumi Miyauchi
Native in Japanese (Variants: Kansai, Hiroshima, Standard-Japan) Native in Japanese
English, Japanese, translation, Japan, Taiwan, UK, academic, ads, advertisements, apps, ...
9
Peishun CHIANG
Peishun CHIANG
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan) Native in Japanese
transcreation, advertisement, copy writing, Fashion, apparel, clothes, wear, mode, brand, luxury, ...
10
Misae Lucasey
Misae Lucasey
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
Misae Lucasey, Misae, Japanese Interpreter, Interpreting, Japanese Translator, Japanese Translation, Insurance, Medical, Travel, Pedagogy, ...
11
Ryoko Yamazaki
Ryoko Yamazaki
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, education, beauty, business, marketing, project management, learning, teaching, translation, ...
12
Rumiko L.
Rumiko L.
Native in Japanese Native in Japanese
english to japanese translation, japanese translator, japanese proofreader, japanese edititor, english to japanese transcreation, marketing translation, publishing, html, websites, localization, ...
13
Ash Furuta
Ash Furuta
Native in Japanese Native in Japanese, English Native in English
japanese, english, chinese, translator, editor, professional, lawyer, solicitor, paralegal, legal expert, ...
14
Shiho Fukuda Koski
Shiho Fukuda Koski
Native in Japanese (Variant: Kansai) Native in Japanese
English to Japanese, native Japanese, Shiho Fukuda Koski, Japanese translator, Japanese translation, SFK Language Solutions, ProZ.com Certified PRO, subtitling, subtitles, localization, ...
15
Chie Kobayashi
Chie Kobayashi
Native in Japanese Native in Japanese
English, Japanese, cosmetics, fashion, media, music, newspaper, magazine, culture, literature, ...
16
Katsushi Saito
Katsushi Saito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, Japanese translator, English/Japanese translator, Japanese/English translator, experienced translator, professional translator, technical translator, technical translation, translation for technical documents, ...
17
Nozomi Kugita
Nozomi Kugita
Native in Japanese (Variants: Standard-Japan, Hakata, Kansai) Native in Japanese
cognitive, AI, artificial intelligence, IT, information technology, software, hardware, device, bluetooth, internet, ...
18
Chiaki Shimoyama
Chiaki Shimoyama
Native in Japanese Native in Japanese
Khảo sát, Du lịch & Du hành, Chứng nhận, Bằng cấp, Giấy phép, Sơ yếu lý lịch, Rạp chiếu phim, Phim, Truyền hình, Kịch, ...
19
Daisuke Shimizu
Daisuke Shimizu
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, Environment, International, Business, Law, Politics, Technical Translation
20
Kaori Kawakami
Kaori Kawakami
Native in Japanese Native in Japanese
japanese, english, IT, economy, business, news, articles, travel, journals, localization, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới


English to Japanese dịch giả chuyên về:


« Xem thêm các trường chuyên biệt

Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.