Freelance translators » English to Japanese » Khoa học » Page 1

Below is a list of English to Japanese freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

199 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Yuki Okada
Yuki Okada
Native in Japanese Native in Japanese
engineering, electrical, electronics, semiconductor, technical, manual, software, translation, interpretation 翻訳, 通訳, ...
2
lawyer, court, dispute, rail, metro, thesis, italian, dissertation, research paper, article, ...
3
Katsushi Saito
Katsushi Saito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, Japanese translator, English/Japanese translator, Japanese/English translator, experienced translator, professional translator, technical translator, technical translation, translation for technical documents, ...
4
Hidetoshi kudo
Hidetoshi kudo
Native in Japanese Native in Japanese
Engineering, electric and microwave circuit, wireless, semiconductor, IC, FEM, analysis, 2D, 3D, CAD, ...
5
Kara ph.D.
Kara ph.D.
Native in Japanese Native in Japanese
biotechnology, bioengineering, pharmacist, acdemic articles, regulatory application, バイオ, 遺伝子操作, 薬剤師, 論文, 薬事申請, ...
6
Nobuo Kawamura
Nobuo Kawamura
Native in Japanese Native in Japanese
<font color="blue"> Legal contract, industrial machjinery, precision instrument, automobile, health care, medical equipment, cosmetics, finance, insurance, investment politics, ...
7
Kayoko Kimura
Kayoko Kimura
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
clinical trial, informed consent, protocol, adverse event, manual, immunology, physiology, veterinary medicine, animal science, pharmacology, ...
8
Takafumi Miyauchi
Takafumi Miyauchi
Native in Japanese (Variants: Standard-Japan, Kansai, Hiroshima) Native in Japanese
English, Japanese, translation, Japan, Taiwan, UK, academic, ads, advertisements, apps, ...
9
Mami Yamaguchi
Mami Yamaguchi
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan, Hiroshima) Native in Japanese
Material Safety Data Sheet, chocolate, Europe tour, amino acid, brain research, science, nature, neuroscience, technical translation, DNA, ...
10
Harry Oikawa
Harry Oikawa
Native in Japanese Native in Japanese
Japan, Japanese, English, translation, translator, interpreter, documentation, business document, commercial document, publication, ...
11
Katsunori Higuchi
Katsunori Higuchi
Native in Japanese (Variant: Kansai) Native in Japanese
IT, Software, Cellular Phone, Digital Camera, Reverse Osmosis Membrane Filter, Car, Security, Phishing, White Paper, Game Developper, ...
12
zipang
zipang
Native in Japanese Native in Japanese
Aircraft, Automotive/Motorcycle, Architecture/Construction/Civil Engineering, Defense/Military, Disaster Prevention, Energy/Power Generation, Environmental Safety Engineering, Identification System (RFID/CBRNE/BIO), Maritime/Logistics, Robotics, ...
13
Daisuke Shimizu
Daisuke Shimizu
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, Environment, International, Business, Law, Politics, Technical Translation
14
Rintaro Ito
Rintaro Ito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, english, IT, finance, legal, patent, subtitle, subtitling
15
Atsuko Tanimura
Atsuko Tanimura
Native in Japanese Native in Japanese
fashion, art, design, cosmetic, women, magazine, news, Japanese, catalogue, books, ...
16
Hiroyuki Nagao
Hiroyuki Nagao
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, Linguist, Native, IT, Development Tool, Developer Tool, Productivity Tool,  Collaboration Tool, Team Management tool, Python, ...
17
Aki Mifumi
Aki Mifumi
Native in Japanese Native in Japanese
Book translation, Healthcare, medical, devices, clinical, research, phase 3, science, FDA, PMDA, ...
18
Keijiroh Yama-Guchi
Keijiroh Yama-Guchi
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, interpreter, interpretation, translator, translation, 日本語, 通訳, 翻訳, 英語, 山口, ...
19
Yuko TB
Yuko TB
Native in Japanese Native in Japanese
General Medical area, Cardiology, Cancer Treatment, Drug Development, Molecular Target Therapy, Animal Study, Diagnostic image method and device, Bio Technology
20
Milind Joshi
Milind Joshi
Native in English Native in English, Marathi Native in Marathi
Japanese to English Translation, Engineering, Chemical, Automobile, Petrochemical, Drawings, E-coat plant installation and commissioning, Paint shop installation and painting trial, Analysis reports, component development and testing, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.