Freelance translators » English to Korean » Page 1

Below is a list of English to Korean freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

622 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Jungho Jo
Jungho Jo
Native in Korean Native in Korean
2
Jeewon Bae
Jeewon Bae
Native in Korean Native in Korean
3
Zoe Lee
Zoe Lee
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
4
Seulki Lee
Seulki Lee
Native in Korean Native in Korean
5
Myong-Sang Lim
Myong-Sang Lim
Native in Korean Native in Korean
6
Boram Heo
Boram Heo
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
7
Sunjin Gu
Sunjin Gu
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
8
Hyung Chul Lee
Hyung Chul Lee
Native in Korean Native in Korean
9
Hokyun You
Hokyun You
Native in Korean Native in Korean
10
Mijin Kim
Mijin Kim
Native in Korean Native in Korean
11
Seula Yun
Seula Yun
Native in Korean (Variants: South Korea, Gyeongsang) Native in Korean
12
Moonkyung Ahn
Moonkyung Ahn
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
13
Kyoung-ae Kim
Kyoung-ae Kim
Native in Korean Native in Korean
14
Jisuk Park
Jisuk Park
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
15
Joohee Kim
Joohee Kim
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
16
Jina Yeo
Jina Yeo
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
17
BJ PARK
BJ PARK
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
18
DJ Lee & CS An
DJ Lee & CS An
Native in Korean Native in Korean
19
James Kim
James Kim
Native in Korean (Variant: South Korea) Native in Korean
20
Young Sung
Young Sung
Native in Korean Native in Korean


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.