Freelance translators » English to Polish » Page 5

Below is a list of English to Polish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

392 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
Robert Andruszko
Robert Andruszko
Native in Polish Native in Polish
82
KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Native in Polish Native in Polish
83
Katarzyna Skroban
Katarzyna Skroban
Native in Polish Native in Polish
84
Krzysztof Nowoszynski
Krzysztof Nowoszynski
Native in Polish Native in Polish
85
Kamila Perczak
Kamila Perczak
Native in Polish Native in Polish
86
Evonymus (Ewa Kazmierczak)
Evonymus (Ewa Kazmierczak)
Native in Polish Native in Polish
87
Jerzy Umyszkiewicz
Jerzy Umyszkiewicz
Native in Polish Native in Polish
88
Witold Hrycyk
Witold Hrycyk
Native in Polish Native in Polish
89
Piotr Zięba
Piotr Zięba
Native in Polish Native in Polish
90
Łukasz Cedzyński
Łukasz Cedzyński
Native in Polish Native in Polish
91
Jarek Wlodarczyk
Jarek Wlodarczyk
Native in Polish Native in Polish
92
Mateusz Izdebski
Mateusz Izdebski
Native in Polish Native in Polish
93
lidia ausbrook
lidia ausbrook
Native in Polish Native in Polish
94
Ewa Nalepa
Ewa Nalepa
Native in Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
95
Hanna Juszkiewicz-Corblin
Hanna Juszkiewicz-Corblin
Native in Polish Native in Polish
96
Monika Konopka
Monika Konopka
Native in Polish Native in Polish
97
Paulina Duncan
Paulina Duncan
Native in Polish Native in Polish
98
Jakub Morawa
Jakub Morawa
Native in Polish Native in Polish
99
Janusz Dubis
Janusz Dubis
Native in Polish Native in Polish
100
Krzysztof Ryszkiewicz
Krzysztof Ryszkiewicz
Native in Polish Native in Polish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới



Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.