Freelance translators » English to Polish » Y khoa » Page 1

Below is a list of English to Polish freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

165 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Marcin Pustkowski
Marcin Pustkowski
Native in Polish Native in Polish
Polish, English, medicine, clinical trials, medical technology, medical devices, questionnaires, patient information, family medicine, medical test descriptions, ...
2
Joanna Sobolewska-Kurpiel
Joanna Sobolewska-Kurpiel
Native in Polish Native in Polish
tłumaczenia medyczne, angielski, tłumacz, Polish, medical translations, medicine, pharmacology, informacja dla pacjenta, formularz świadomej zgody, patient information, ...
3
Jakub Kościelniak
Jakub Kościelniak
Native in Polish Native in Polish
english, polish, translations, medical, pharmaceutical, clinical studies, clinical trials, research, pharmacology, pharmacovigilance, ...
4
Tomasz Poplawski
Tomasz Poplawski
Native in Polish Native in Polish
Medical equipment Polish translation, Clinical trials Polish translation, Health insurance Polish translation, Labor unions Polish translation, Polish Editing, Polish interpreting, ATA certified Polish translator, multilingual project management, focus groups moderator Polish, marketing research Polish, ...
5
Piotr Paryzek Ph.D.
Piotr Paryzek Ph.D.
Native in Polish Native in Polish
Piotr Paryzek PhD, chemistry, pharmaceuticals, Polish, English, translation, patents, chemical patent translation, pharmacy, tłumaczenia, ...
6
Iwona Szymaniak
Iwona Szymaniak
Native in Polish Native in Polish
English into Polish, Spanish into Polish, agriculture, animal husbandry, animal games, genetics, art, literature, poetry, linguistics, ...
7
Dawid Mazela, MA, MCIL
Dawid Mazela, MA, MCIL
Native in Polish Native in Polish
Business/Commerce, Human Resources, Law, Advertising, Public Relations, Marketing, Market Research, Computers: Software Internet, e-Commerce, IT (Information Technology), ...
8
Monika Rozwarzewska
Monika Rozwarzewska
Native in Polish Native in Polish
general; education, medicine, psychology, food, music, agriculture, zoology, cosmetics, childcare, conference interpreter, ...
9
Marta van der Hoeven
Marta van der Hoeven
Native in Polish Native in Polish
law, contracts, deeds, agreements, patent applications, patent registration, certificates, diplomas, business plans, business correspondence, ...
10
Pawel Michniak
Pawel Michniak
Native in Polish Native in Polish
translator, interpreter, consecutive, simultaneous, Polish translator, translation, tłumacz, ustny, konsekutywny, symultaniczny, ...
11
Lota
Lota
Native in English Native in English, Polish Native in Polish
My primary interest are literary and legal translations. I also translate personal, historical, medical, Latin and Greek, French and Italian as well as Spanish and Portuguese.
12
Izabela Czartoryska
Izabela Czartoryska
Native in Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
English to Polish translator, Polish voiceover, Polish female voiceover, Polish voiceover artist, female voice, life sciences, genetics, genetic engineering, gene therapies, biology, ...
13
Marek Urban
Marek Urban
Native in Polish Native in Polish
Tłumaczenia polsko-angielskie, angielsko-polskie, Tłumacz polsko-angielski, angielsko-polski, Polish-English Traduzione, Polish-English Übersetzungen, Traducteur Traduction Polonaise Polaco, Experienced Polish Linguist, Erfahrene englisch-polnisch Linguist, Englisch-polnisch Übersetzer (Freier), ...
14
Magdalena Szewciów
Magdalena Szewciów
Native in Polish Native in Polish
English into Polish translator, English into Polish translator interpreter, English into Polish sworn translator, English into Polish certified translator, Polish sworn translator, sworn translator, translator in Opole, certified translations, general, business, ...
15
Letra
Letra
Native in Polish Native in Polish
advertising, agriculture, air conditioning, amplifiers, Audio Video, AutoCAD, Autodesk, automotive, AV, bearings, ...
16
Małgorzata Rymsza
Małgorzata Rymsza
Native in Polish Native in Polish
Polish, English, advertisements, badania kliniczne, banking, bankowość, books, business, CAT tools, certified, ...
17
Mariusz Jagodziński
Mariusz Jagodziński
Native in Polish Native in Polish
polish video game translator, pl video game translator, polish video games translator, pl video games translator, polish translator, pl translator, transcreation, transcreating, games, strategies, ...
18
Anna Bielska
Anna Bielska
Native in Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
Polish, power, manuals, certificates, industry, engineering, automation, construction, translations, transcreation, ...
19
Anna Cook
Anna Cook
Native in English Native in English, Polish Native in Polish
Polish, English, translations, interpreting, translator, interpreter, Polish interpreter, Polish translator, transcription, lessons, ...
20
Maja Walczak
Maja Walczak
Native in Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
English to Polish translator, native Polish, Polish, English, English to Polish, translation, English-Polish translations, translation into Polish, English Polish freelance translator, freelance translator Poland, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.