Freelance translators » English to Portuguese » Page 7

Below is a list of English to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,352 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

121
Liliane Ribas de Freitas
Liliane Ribas de Freitas
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
122
Lilian Lourenço
Lilian Lourenço
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
123
Lucas Maciel
Lucas Maciel
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
124
Maria Isabel Rodrigues
Maria Isabel Rodrigues
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
125
Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
126
Ana Rolim
Ana Rolim
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
127
Maurice Lisbona
Maurice Lisbona
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
128
Marcelo Carvalho Ambrósio
Marcelo Carvalho Ambrósio
Native in Portuguese Native in Portuguese
129
Rodolfo Amaro
Rodolfo Amaro
Native in Portuguese Native in Portuguese
130
David Cabrita
David Cabrita
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
131
Claudio Machado Junior
Claudio Machado Junior
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
132
Thais Janoti
Thais Janoti
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
133
Helen Oliveira
Helen Oliveira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
134
Julia Lucietto
Julia Lucietto
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
135
Makoto Yamamoto
Makoto Yamamoto
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
136
Mariana Vieira
Mariana Vieira
Native in Portuguese Native in Portuguese
137
LaraScheffer
LaraScheffer
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
138
Debora Santos
Debora Santos
Native in Portuguese Native in Portuguese
139
Sara Ruela
Sara Ruela
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
140
Michele Bittencourt
Michele Bittencourt
Native in Portuguese Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.