Freelance translators » English to Portuguese » Page 2

Below is a list of English to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,352 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

21
Tania Marques-Cardoso
Tania Marques-Cardoso
Native in Portuguese Native in Portuguese
22
Jose Manuel Braga
Jose Manuel Braga
Native in Portuguese Native in Portuguese
23
MARCOS BAZILIO
MARCOS BAZILIO
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
24
Vítor Cortes
Vítor Cortes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
25
Rafael Barros
Rafael Barros
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
26
Augusto Rochadel
Augusto Rochadel
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
27
Vinicius Guerreiro
Vinicius Guerreiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
28
Christiane Jost
Christiane Jost
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
29
Isabella Becker
Isabella Becker
Native in Portuguese Native in Portuguese
30
Isadora Vital
Isadora Vital
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
31
Susana Valdez
Susana Valdez
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
32
TFaulkner
TFaulkner
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
33
Soraya Guimarães Hoepfner
Soraya Guimarães Hoepfner
Native in Portuguese Native in Portuguese
34
Igor Dmitruk
Igor Dmitruk
Native in Portuguese Native in Portuguese
35
Paula Borges
Paula Borges
Native in Portuguese Native in Portuguese
36
Mariana Carmo
Mariana Carmo
Native in Portuguese Native in Portuguese
37
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
38
Jane Rezende
Jane Rezende
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
39
Gustavo Seabra
Gustavo Seabra
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
40
Lidia Carney
Lidia Carney
Native in Portuguese Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.