Freelance translators » English to Portuguese » Page 5

Below is a list of English to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,310 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
Heloísa Helena Benetton Costa
Heloísa Helena Benetton Costa
Native in Portuguese Native in Portuguese
82
Rafael Mantovani
Rafael Mantovani
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
83
Edilaine Grandolpho
Edilaine Grandolpho
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
84
Bruno Santos
Bruno Santos
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
85
Maria Luiza Constancio
Maria Luiza Constancio
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
86
Andrea Luri Abe
Andrea Luri Abe
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
87
Guilherme Silva
Guilherme Silva
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
88
Alessandro Yoshinaga
Alessandro Yoshinaga
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
89
Dra. Carla Vorsatz (X)
Dra. Carla Vorsatz (X)
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
90
Jurandi dos Reis Junior
Jurandi dos Reis Junior
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
91
Raquel Santos
Raquel Santos
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
92
Gustavo Esteves
Gustavo Esteves
Native in Portuguese Native in Portuguese
93
RosárioQuadros
RosárioQuadros
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
94
Rita Rocha
Rita Rocha
Native in Portuguese Native in Portuguese
95
Deric Rocha
Deric Rocha
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
96
Geocinara Avila
Geocinara Avila
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
97
Teresa Bettencourt
Teresa Bettencourt
Native in Portuguese Native in Portuguese
98
Henrique Silva
Henrique Silva
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
99
Thiago Assumpção
Thiago Assumpção
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
100
Ana Sofia Correia
Ana Sofia Correia
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.