Freelance translators » English to Portuguese » Luật/Bằng sáng chế » Page 1

Below is a list of English to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Luật/Bằng sáng chế field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

560 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Mario Freitas
Mario Freitas
Native in English (Variant: US) Native in English, Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Luật Hợp đồng, Luật Bằng sáng chế, Thương hiệu, Bản quyền, Luật (phổ biến), Bằng sáng chế, ...
2
Salvador Scofano and Gry Midttun
Salvador Scofano and Gry Midttun
Native in Norwegian Native in Norwegian, Portuguese Native in Portuguese
<b>oil & gas</b>, <b>engineering</b>, <b>olje og gass Brasil</b>, <b>olje og gass Angola</b>, software, hardware, <b>Electronics, Electronic Engineering</b>, oversetter til portugisisk, oversettelser til portugisisk, ...
3
Jorge Rodrigues
Jorge Rodrigues
Native in English Native in English, Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translator, legal translator, legal translation, legal translations, interpreter, legal interpreter, legal interpreting, legal interpretation, court interpreter, court interpreting, ...
4
expressisverbis
expressisverbis
Native in Portuguese Native in Portuguese
Translation and Revision, Subtitling, Terminology
5
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
6
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
High quality, flexibility, timeliness, localization, medical, financial, wines, translation, interpretation, portuguese, ...
7
Teresa Freixinho
Teresa Freixinho
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, Portuguese, Brazil, Brazilian translator, English, English to Portuguese, English to Brazilian Portuguese, English into Portuguese, English into Brazilian Portuguese, contracts, ...
8
Joao Marcelo Trovao
Joao Marcelo Trovao
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
boiler, aluminum, steel, oil & gas, legal, contracts, power plants, turbines, railway, Brazilian Portuguese, ...
9
Martin Riordan
Martin Riordan
Native in English (Variants: US, Australian, Canadian, New Zealand, Scottish, British, UK, Irish) Native in English, Portuguese (Variants: Angolan, European/Portugal, Brazilian, Mozambican) Native in Portuguese
translation, traducao, translator, tradutor, portuguese, portugues, english, ingles, brazil, brasil, ...
10
Carlos Angelo
Carlos Angelo
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
ATA certified, ABRATES accredited, Advertising / Public Relations, Aerospace / Aviation / Space, Astronomy & Space, Automation & Robotics, Computers general, Computers: Hardware, Computers: Software, Computers: Systems; Networks, ...
11
Oliver Simões
Oliver Simões
Native in Portuguese Native in Portuguese, English Native in English
portuguese translator, english to portuguese translator, technical translator, translator, banking, business translation, e-commerce, education, marketing, tourism, ...
12
Gabriela Frazao
Gabriela Frazao
Native in Portuguese Native in Portuguese
Bằng sáng chế, Luật Bằng sáng chế, Thương hiệu, Bản quyền, Luật Hợp đồng, Luật (phổ biến), ...
13
MARCOS BAZILIO
MARCOS BAZILIO
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Localization, Transcriation, Brazil, Portuguese, brazilian, Proofreading, transcription, editing, copywriting, ...
14
Sylvia Hanke
Sylvia Hanke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
tradutora inglês-português, tradutora alemão-português, tradutora espanhol-português, Englisch Übersetzering, Deutsch-Portugiesisch Übersetzering, Spanisch-Portugiesisch Übersetzerin, Traductora Español-Portugués de Brasil, Traductora Inglés-Portugués de Brasil, Traductora Alemán-Portugués de Brasil, traducción estados contables, ...
15
Felipe Tomasi
Felipe Tomasi
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
english, inglês, portuguese, português, spanish, espanhol, french, francês, translation, translating, ...
16
Sergio Carré
Sergio Carré
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Tradução, inglês, português, espanhol, aplicativos, jogos eletrônicos, marketing, governo, política, administração pública, ...
17
Maria Laurino
Maria Laurino
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, english to portuguese, law, legal, psychology, social sciences, history, culinary, literature, literature, ...
18
Rafael Sousa Brazlate
Rafael Sousa Brazlate
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) 
italian, english, portuguese, french, spanish, medical, pharmaceutical, cosmetic, science, technology, ...
19
Paulinho Fonseca
Paulinho Fonseca
Native in Portuguese Native in Portuguese
native, brazilian, translator, english, portuguese, IT, apps, mining, mining industry, mining companies, ...
20
Marcelo da Luz
Marcelo da Luz
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
investment case, daily review, stock market, telecommunication manuals, pharmaceutical industry press releases, pharmaceutical magazines and newspapers, electronics user manuals, software translation, food processing machines, machining tools, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.