Freelance translators » English to Romanian » Page 6

Below is a list of English to Romanian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

269 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
Ana Talos
Ana Talos
Native in Romanian Native in Romanian
102
Andreea Câmpeanu
Andreea Câmpeanu
Native in Romanian Native in Romanian
103
Larisa Conachi
Larisa Conachi
Native in Romanian Native in Romanian
104
Iulia Hau
Iulia Hau
Native in Romanian Native in Romanian
105
Monica Nicolescu
Monica Nicolescu
Native in Romanian Native in Romanian
106
Roxana Sârghi
Roxana Sârghi
Native in Romanian Native in Romanian
107
Diana Petrescu
Diana Petrescu
Native in Romanian Native in Romanian
108
Raluca Chereji
Raluca Chereji
Native in Romanian Native in Romanian
109
Narcisa Rusu
Narcisa Rusu
Native in Romanian Native in Romanian
110
Nadia Casapciuc
Nadia Casapciuc
Native in Romanian Native in Romanian
111
Adriana Wagner
Adriana Wagner
Native in Romanian Native in Romanian
112
Adrian Tarin
Adrian Tarin
Native in Romanian (Variants: Moldovan, Romania, Transylvanian) Native in Romanian
113
Alexandra Dascalu
Alexandra Dascalu
Native in Romanian (Variants: Moldovan, Romania, Transylvanian) Native in Romanian
114
Tibor Kajtor
Tibor Kajtor
Native in Romanian Native in Romanian
115
Ileanaa
Ileanaa
Native in Romanian Native in Romanian
116
Diana Popa
Diana Popa
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
117
Alexandra Cork
Alexandra Cork
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
118
Alina Carata
Alina Carata
Native in Romanian Native in Romanian
119
Piticariu Bogdan
Piticariu Bogdan
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
120
Claudia Cotelea
Claudia Cotelea
Native in Romanian Native in Romanian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.