Freelance translators » English to Spanish » Page 1

Below is a list of English to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,455 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Mónica Algazi
Mónica Algazi
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
2
Beatriz Ramírez de Haro
Beatriz Ramírez de Haro
Native in Spanish Native in Spanish
3
Rafael Molina Pulgar
Rafael Molina Pulgar
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
4
Marina Soldati
Marina Soldati
Native in Spanish Native in Spanish
5
Jorge Merino
Jorge Merino
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
6
Marta Moreno Lobera
Marta Moreno Lobera
Native in Spanish Native in Spanish
7
Cristina Heraud-van Tol
Cristina Heraud-van Tol
Native in Spanish (Variants: Peruvian, Latin American) Native in Spanish
8
Michael Powers (PhD)
Michael Powers (PhD)
Native in English Native in English
9
Tomás Cano Binder, BA, CT
Tomás Cano Binder, BA, CT
Native in Spanish Native in Spanish
10
Yaotl Altan
Yaotl Altan
Native in Spanish Native in Spanish, Italian Native in Italian
11
Walter Landesman
Walter Landesman
Native in Spanish (Variants: Argentine, Uruguayan) Native in Spanish
12
Elías Sauza
Elías Sauza
Native in Spanish Native in Spanish
13
Rocio Barrientos
Rocio Barrientos
Native in Spanish Native in Spanish
14
Alicia Orfalian
Alicia Orfalian
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
15
tupcf
tupcf
Native in Spanish Native in Spanish
16
David Meléndez Tormen
David Meléndez Tormen
Native in Spanish Native in Spanish
17
Maria Elena Martinez
Maria Elena Martinez
Native in Spanish Native in Spanish
18
Daniel Coria
Daniel Coria
Native in Spanish (Variants: Latin American, US) Native in Spanish
19
Remy Arce
Remy Arce
Native in Spanish Native in Spanish
20
Florencio Alonso
Florencio Alonso
Native in Spanish Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.