Freelance translators » English to Turkish » Page 5

Below is a list of English to Turkish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

312 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
Tuncay Kurt
Tuncay Kurt
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish
82
Yunus Can ATLAR
Yunus Can ATLAR
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish
83
Dagdelen
Dagdelen
Native in German Native in German, Turkish Native in Turkish
84
Serdar Oncu
Serdar Oncu
Native in Turkish 
85
Elif Baykara Narbay
Elif Baykara Narbay
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish
86
mediko06
mediko06
Native in Turkish Native in Turkish
87
betül asiye karpuzcu
betül asiye karpuzcu
Native in Turkish Native in Turkish
88
Selma Dogan
Selma Dogan
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish
89
Ayse Duru Mergenci
Ayse Duru Mergenci
Native in Turkish Native in Turkish
90
Omer Dasbilek
Omer Dasbilek
Native in Turkish Native in Turkish
91
Anatolian
Anatolian
Native in Turkish Native in Turkish
92
Mert Dirice
Mert Dirice
Native in Turkish Native in Turkish
93
Ceren Coşar
Ceren Coşar
Native in Turkish Native in Turkish
94
Engin Gunduz
Engin Gunduz
Native in Turkish Native in Turkish
95
onur ilter
onur ilter
Native in Turkish (Variants: Standard-İstanbul , Izmir) Native in Turkish
96
Kagano
Kagano
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) 
97
Nurhayat KOKLU
Nurhayat KOKLU
Native in Turkish Native in Turkish
98
hfilik
hfilik
Native in Turkish Native in Turkish
99
Soner Cubukcu
Soner Cubukcu
Native in Turkish Native in Turkish
100
Haluk Aka, Chartered Linguist (MCIL)
Haluk Aka, Chartered Linguist (MCIL)
Native in Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.