Freelance translators » English to Ukrainian » Khoa học » Page 1

Below is a list of English to Ukrainian freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

123 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Natalie
Natalie
Native in Russian Native in Russian
english to russian translator, medical translator, native Russian speaker, Russian native speaker, medical translations, CAT tools, SDL Trados, SDL Studio, Wordfast, MemoQ, ...
2
Vladyslav Golovaty
Vladyslav Golovaty
Native in English (Variant: US) Native in English, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
lower-cost direct native translator, English, Ukrainian, Russian, law, legal, clinical trials, pharmaceuticals, medicine, patents, ...
3
mk_lab
mk_lab
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Technical translation, software localization, technical writing, science, electronics, physics, computers, hardware, software, education, ...
4
Vadim Khazin
Vadim Khazin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
geology, engineering, environment, Russian, Ukrainian, legal, business, literature, advertisement, edit, ...
5
Myron Netchypor
Myron Netchypor
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
japanese, ウクライナ語, ロシア語, イングランド語, chinese, 乌克兰语, 俄语, 英语, korean, 우크라이나어, ...
6
Gulliette
Gulliette
Native in Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
medical translation, pharmaceutical translation, clinical trials, proofreading, editing, English to Ukrainian translation, Ukrainian to English translation, translation of MRI reports, CT, diagnostic imaging, ...
7
Natalie Lyssova
Natalie Lyssova
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
english to russian, english to ukrainian, ukrainian translator, russian translator, technical translator, legal translator, environmental translator, agricultural translator, agriculture, aircraft, ...
8
Іnese
Іnese
Native in Ukrainian Native in Ukrainian
english to ukrainian translator, english to ukrainian translation, english, ukrainian, translator, native, freelancer, localization, localisation, localize, ...
9
Yulia Zubkova
Yulia Zubkova
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
English to Ukrainian translator, English to Ukrainian translation, English, French, Italian, French to Ukrainian translation, French to Ukrainian translator, Italian to Ukrainian translator, medical translation, pharmaceutical translation, ...
10
Iryna Zavizion
Iryna Zavizion
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
translation, editing, proofreading, transcreation, MTPE, PEMT, MT post-editing, post-editing, LQA, linguistic evaluation, ...
11
Yelena Perel
Yelena Perel
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian, English Native in English
Russian, Ukrainian, French, English, Mathematics, Education, Computer Science, Oil and Gas, Medicine, Pharmaceuticals, ...
12
Irene Yefremova
Irene Yefremova
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian
English, Russian, Ukrainian, Kiev, Kyiv, Ukraine, aviation, advertising, cars, automobile, ...
13
Veronika Zatsarynna
Veronika Zatsarynna
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
Russian - English translation, Ukrainian - English translation, English - Ukrainian translation, English - Russian translation, localization, Medical Translation, German - Russian translation; German - Ukrainian translation, subtitling, proofreading.
14
Anna Ivanchenko
Anna Ivanchenko
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
conference interpreter, consecutive interpreter, simultaneous interpreter, translator, English-Russian translator, English-Ukrainian translator, French-Russian translator, French-Ukrainian translator, legal translation, business translation, ...
15
Andrei Besedin
Andrei Besedin
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
simultaneous, conference, interpreting, law, contract, software, localization, Microsoft, ibm, trados, ...
16
Nadezhda & Vatslav Yehurnovy
Nadezhda & Vatslav Yehurnovy
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
technical translator, localization, AutoCAD, DTP, software testing
17
Nataly Palamarets
Nataly Palamarets
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Englisg, Russian, Ukrainian, IT, engineering, building, construction, automation, control system, power-plant, ...
18
Alexander Glazunov
Alexander Glazunov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
English to Russian translator, French to Russian translator freelance, translation services, English, French, Russian, freelancer, freelance translations, translating service, industrial, ...
19
Sergey Strakhov
Sergey Strakhov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry
20
Oleksandr Kupriyanchuk
Oleksandr Kupriyanchuk
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
English to Ukrainian translations, English to Russian translations, Ukrainian to English translations, Ukrainian translation and localization, Russian to English translations, Russian editing and proofreading, web site translation, web site localization, Russian patent translator, Russian legal translator, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.