Freelance translators » French to English » Page 8

Below is a list of French to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,153 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
Bob Lemay
Bob Lemay
Native in French (Variant: Canadian) Native in French, English Native in English
142
Kari Parrott
Kari Parrott
Native in English (Variant: US) Native in English
143
Corinne Rubin
Corinne Rubin
Native in English (Variants: British, UK, US, Canadian) Native in English, French Native in French
144
Sara Mullin
Sara Mullin
Native in English Native in English
145
Helen Blair
Helen Blair
Native in English Native in English
146
athena22
athena22
Native in English (Variant: US) Native in English
147
Nathalie Bendavid
Nathalie Bendavid
Native in French Native in French, English Native in English
148
Monica Rightenour
Monica Rightenour
Native in English (Variant: US) Native in English, Romanian Native in Romanian
149
michele sangregorio
michele sangregorio
Native in English Native in English, French Native in French
150
Pritha Bhatnagar
Pritha Bhatnagar
Native in English Native in English, Hindi Native in Hindi
151
Alain Alameddine
Alain Alameddine
Native in French (Variants: Standard-France, Canadian) Native in French, English (Variants: US, UK) Native in English
152
Judith Prince
Judith Prince
Native in English Native in English, Swahili Native in Swahili
153
Seetamah Boyragee
Seetamah Boyragee
Native in English Native in English, French Native in French
154
Marie Parisot
Marie Parisot
Native in English Native in English, French Native in French
155
Nadine Mondestin
Nadine Mondestin
Native in English (Variant: US) Native in English, French (Variants: Standard-France, Canadian) Native in French
156
Carmy Tutino
Carmy Tutino
Native in French (Variant: Canadian) Native in French, English (Variant: Canadian) Native in English
157
Josephine Cassar
Josephine Cassar
Native in English (Variants: British, UK) Native in English, Maltese Native in Maltese
158
Ritu Bhanot
Ritu Bhanot
Native in English (Variants: British, UK, Indian, French) Native in English, Hindi Native in Hindi
159
Tatiana Kochegarova
Tatiana Kochegarova
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, English (Variant: US) Native in English
160
Maria Karra
Maria Karra
Native in English Native in English, Greek Native in Greek


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.