Freelance translators » French to English » Page 3

Below is a list of French to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,117 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

41
Roberta Beyer
Roberta Beyer
Native in English (Variant: US) Native in English
42
Joan Berglund
Joan Berglund
Native in English Native in English
43
Carlos Alvarez
Carlos Alvarez
Native in English Native in English
44
Tom Weber
Tom Weber
Native in English (Variant: US) Native in English
45
Mary Davis
Mary Davis
Native in English Native in English
46
Emma Cypher-Dournes
Emma Cypher-Dournes
Native in English Native in English
47
Pauline Teale
Pauline Teale
Native in English Native in English
48
AKAH OKWEN ARNOLD FLORENT
AKAH OKWEN ARNOLD FLORENT
Native in English (Variant: British) Native in English
49
Graeme Jones
Graeme Jones
Native in English (Variant: British) Native in English
50
Anita Planchon
Anita Planchon
Native in English (Variants: British, Australian, New Zealand, UK) Native in English
51
John Marston
John Marston
Native in English (Variant: US) Native in English
52
Patti Maselli
Patti Maselli
Native in English Native in English
53
Jackie Doble
Jackie Doble
Native in English Native in English
54
Alison Wray (Martin)
Alison Wray (Martin)
Native in English Native in English
55
Mary Moritz
Mary Moritz
Native in English Native in English
56
Jenny Duthie
Jenny Duthie
Native in English Native in English
57
Neil Allen
Neil Allen
Native in English Native in English
58
Natalia Eklund
Natalia Eklund
Native in English (Variant: US South) Native in English
59
Reuben Wright
Reuben Wright
Native in English (Variants: Canadian, US, British) Native in English
60
Kathleen Johnson
Kathleen Johnson
Native in English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.