Freelance translators » French to English » Page 4

Below is a list of French to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,117 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

61
Eoin Finnegan
Eoin Finnegan
Native in English Native in English
62
Bob Scott
Bob Scott
Native in English (Variant: UK) Native in English
63
Sophie Cherel
Sophie Cherel
Native in English Native in English
64
George Young
George Young
Native in English (Variant: British) Native in English
65
Holly-Anne Whyte
Holly-Anne Whyte
Native in English Native in English
66
Jane Ellis
Jane Ellis
Native in English Native in English
67
MamaG
MamaG
Native in English Native in English
68
David Burnett
David Burnett
Native in English Native in English
69
Henrietta King
Henrietta King
Native in English (Variant: British) Native in English
70
Debbi Steele
Debbi Steele
Native in English Native in English
71
Melanie Kathan
Melanie Kathan
Native in English Native in English
72
Thomas Carey
Thomas Carey
Native in English Native in English
73
Martyn Greenan
Martyn Greenan
Native in English (Variants: British, US) Native in English
74
Matt Stewart
Matt Stewart
Native in English (Variant: British) Native in English
75
Sasha Barral-Robinson
Sasha Barral-Robinson
Native in English (Variants: British, New Zealand, UK, French, US, Australian, US, British, New Zealand, UK) Native in English
76
Keith Jackson
Keith Jackson
Native in English (Variants: Australian, British) Native in English
77
S.Paramesh Kumar
S.Paramesh Kumar
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
78
Mary Holihan
Mary Holihan
Native in English Native in English
79
Jeremy Smith
Jeremy Smith
Native in English (Variants: British, UK) Native in English
80
Julia Maitland
Julia Maitland
Native in English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới



Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.