Freelance translators » French to English » Y khoa » Page 1

Below is a list of French to English freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,010 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
liz askew
liz askew
Native in English Native in English
interpreter, translator, teacher, French/Spanish into English, psychiatry, cardiology, genito-urinary medicine, family planning, dentistry, ante-natal and post-natal care, ...
2
Sue Davis
Sue Davis
Native in English Native in English
French, medical, life sciences, neuroscience, anatomy, translation, transcreation, proofreading
3
Carol Gullidge
Carol Gullidge
Native in English Native in English
Translation, accuracy, French, Spanish, English, Literature, literary translation, poetry, poems, captions, ...
4
NancyLynn
NancyLynn
Native in English Native in English
canadian, art, Canada, food, furniture, mechanical, IVRS, websites, automotive, gastronomy, ...
5
Emily Scott
Emily Scott
Native in English (Variants: Scottish, UK, Wales / Welsh, British) Native in English
French, Italian, English, UK, USA, France, Italy, Switzerland, Africa, culinary, ...
6
Rachel Vanarsdall
Rachel Vanarsdall
Native in English Native in English
medical, technical, insurance, general, business, financial, building materials
7
Sara Mullin
Sara Mullin
Native in English Native in English
Science, biology, zoology, ecology, environment, geography, graphic novels, cooking, culinary, travel, ...
8
Timothy Rake
Timothy Rake
Native in English Native in English
Art/Literary translation, travel, politics, history, French to English, English to French, editing, summation,
9
Shaila Kamath
Shaila Kamath
Native in English Native in English
Translator, French, English, India, Software, IT, Manuals, Law, Contracts, Agreements, ...
10
David Burnett
David Burnett
Native in English Native in English
French English technical translations, French English medical translations, French English pharmaceutical translations, French English cosmetic translations, French English safety translations, French English construction translations, French English chemical translations, French English engineering translations, traductions pharmaceutiques, traductions medicales, ...
11
Janet Ross Snyder
Janet Ross Snyder
Native in English (Variant: US) Native in English
medical, surgery, cardiology, pharmaceutical, research, drug trials, handwriting, textiles, fashion, catalog, ...
12
Paul Kozelka
Paul Kozelka
Native in English Native in English
environment, medicine, legal, engineering, Português, Français, Anglais, Inglês, arts
13
Patrice
Patrice
Native in English (Variants: Canadian, US) Native in English
press releases, contracts, legal, real estate, education, journalism, business, management, economics, wildlife, ...
14
Julia Maitland
Julia Maitland
Native in English Native in English
traducteur, translator, french, english, drugs, pharmaceutical, pharmacology, medical, health, pharmacy, ...
15
MamaG
MamaG
Native in English Native in English
Y khoa (Tổng quát), Y khoa: Dược, Y khoa: Chăm sóc Sức khỏe
16
Mary Davis
Mary Davis
Native in English Native in English
tourism, cookbooks, culinary, marketing, conference interpreter, high-quality writing
17
Nathalie Bendavid
Nathalie Bendavid
Native in French Native in French, English Native in English
Translation, Editing/proofreading, Software localization
18
AKAH OKWEN ARNOLD FLORENT
AKAH OKWEN ARNOLD FLORENT
Native in English (Variant: British) Native in English
English, Medical, IT & Telecommunication, Finance, Accounting
19
Anita Planchon
Anita Planchon
Native in English (Variants: New Zealand, UK, British, Australian) Native in English
French, English, translation, translators, government, administration, documents, administration, international development, aid, ...
20
Jenny Duthie
Jenny Duthie
Native in English Native in English
Reading FC, Kyocera, laser printers, pharmaceuticals, autism, l'autisme, Asperger's syndrome, Down's syndrome, epilepsy, l'épilepsie, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.