Freelance translators » French to Spanish » Page 1

Below is a list of French to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

769 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Fernando Muela Sopeña
Fernando Muela Sopeña
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
2
Mariela Gonzalez Nagel
Mariela Gonzalez Nagel
Native in Spanish Native in Spanish
3
Eugenia Sánchez
Eugenia Sánchez
Native in Spanish (Variants: Uruguayan, Argentine, Latin American, Rioplatense) Native in Spanish
4
Alejandro Moreno-Ramos
Alejandro Moreno-Ramos
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
5
Ángel Espinosa Gadea
Ángel Espinosa Gadea
Native in Spanish Native in Spanish, French Native in French
6
Zuli Fernandez
Zuli Fernandez
Native in Spanish Native in Spanish
7
Maria Castro Valdez
Maria Castro Valdez
Native in Spanish (Variants: Standard-Spain, Latin American, Argentine) Native in Spanish
8
María Belén Galán Cabello
María Belén Galán Cabello
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
9
Raimundo Rizo
Raimundo Rizo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
10
Zaida Machuca Inostroza
Zaida Machuca Inostroza
Native in Spanish Native in Spanish
11
Juan Pablo Marina
Juan Pablo Marina
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
12
Andrea Torre
Andrea Torre
Native in Spanish Native in Spanish
13
Victor Zamorano
Victor Zamorano
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
14
Carlos Peña Novella
Carlos Peña Novella
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
15
villarino
villarino
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
16
Isabel Zapata
Isabel Zapata
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
17
FerVilamajo
FerVilamajo
Native in Spanish Native in Spanish
18
LUIS BONMATI
LUIS BONMATI
Native in Spanish Native in Spanish
19
Daniel Esteban Sanzol
Daniel Esteban Sanzol
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
20
Brian Moreno
Brian Moreno
Native in Spanish Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.