Freelance translators » German to English » Page 1

Below is a list of German to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,615 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
jccantrell
jccantrell
Native in English (Variant: US) Native in English
2
Gillian Scheibelein
Gillian Scheibelein
Native in English Native in English
3
Stephen Sadie
Stephen Sadie
Native in English 
4
Teresa Reinhardt
Teresa Reinhardt
Native in German (Variant: Germany) Native in German, English (Variant: US) Native in English
5
Johanna Timm, PhD
Johanna Timm, PhD
Native in German (Variants: Austrian, Germany, Swiss, Platt / Nieder (Low German)) Native in German
6
Mary Worby
Mary Worby
Native in English Native in English
7
Michael Martin, MA
Michael Martin, MA
Native in German (Variant: Germany) Native in German, English (Variant: US) Native in English
8
David Tracey, PhD
David Tracey, PhD
Native in English Native in English
9
John Jory
John Jory
Native in German Native in German, English Native in English
10
Louise Mawbey
Louise Mawbey
Native in English Native in English
11
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
12
Astrid Elke Witte
Astrid Elke Witte
Native in English (Variants: British, Scottish) Native in English
13
JSolis
JSolis
Native in English Native in English
14
Michael Harris
Michael Harris
Native in English (Variants: US, British) Native in English
15
Penny Hewson
Penny Hewson
Native in English Native in English
16
K. Isaac
K. Isaac
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
17
Rebecca Garber
Rebecca Garber
Native in English Native in English
18
Mair A-W (PhD)
Mair A-W (PhD)
Native in English (Variant: British) Native in English
19
Steven Sidore
Steven Sidore
Native in English Native in English
20
Andrea Garfield-Barkworth
Andrea Garfield-Barkworth
Native in English (Variant: British) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.