Freelance translators » German to French » Page 1

Below is a list of German to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

483 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
giselavigy
giselavigy
Native in German Native in German, French Native in French
2
Adrien Esparron
Adrien Esparron
Native in French Native in French
3
Emmanuelle Riffault
Emmanuelle Riffault
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
4
Matthieu Moroni
Matthieu Moroni
Native in French (Variants: Standard-France, Swiss) Native in French
5
Andrea Jarmuschewski
Andrea Jarmuschewski
Native in German Native in German, French Native in French
6
Eloïse Notet
Eloïse Notet
Native in French Native in French
7
Jocelyne Cuenin
Jocelyne Cuenin
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
8
Elodie Bonnafous
Elodie Bonnafous
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
9
Claude-André Assian
Claude-André Assian
Native in French Native in French
10
Geneviève Granger
Geneviève Granger
Native in French Native in French
11
Marianne PUREN
Marianne PUREN
Native in French Native in French
12
Helene Carrasco-Nabih
Helene Carrasco-Nabih
Native in French (Variants: Standard-France, Moroccan) Native in French
13
Maryline Guiet
Maryline Guiet
Native in French Native in French
14
Anne Durand
Anne Durand
Native in French Native in French
15
Sandrine Pantel
Sandrine Pantel
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
16
Constance de Crayencour
Constance de Crayencour
Native in French Native in French
17
Stephanie Cordier
Stephanie Cordier
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
18
Thierry Raymond
Thierry Raymond
Native in French Native in French
19
Nicolas Aubry
Nicolas Aubry
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
20
Alexandre Le Duc
Alexandre Le Duc
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.