Freelance translators » German to Italian » Page 6

Below is a list of German to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

469 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
Daniela Longinotti
Daniela Longinotti
Native in Italian Native in Italian
102
Andrea Nicosia
Andrea Nicosia
Native in Italian Native in Italian
103
Anna Massera
Anna Massera
Native in Italian (Variants: Swiss , Standard-Italy) Native in Italian
104
Viola Savaglio
Viola Savaglio
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
105
Arturo Mannino
Arturo Mannino
Native in Italian Native in Italian
106
Francesca Magri
Francesca Magri
Native in Italian Native in Italian
107
wwmc
wwmc
Native in Italian Native in Italian
108
Isabella Palmieri
Isabella Palmieri
Native in Italian Native in Italian
109
Marta Dal Maso
Marta Dal Maso
Native in Italian Native in Italian
110
Carlo Poy
Carlo Poy
Native in Italian Native in Italian
111
Elisabetta Dambruoso
Elisabetta Dambruoso
Native in Italian 
112
Barbara Perlini
Barbara Perlini
Native in Italian Native in Italian
113
Cristina Cevenini
Cristina Cevenini
Native in Italian Native in Italian
114
Dario Morabito
Dario Morabito
Native in Italian Native in Italian
115
Ivana Baldioli
Ivana Baldioli
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Roman / Romanesco) Native in Italian
116
Sara Cavicchi
Sara Cavicchi
Native in Italian 
117
Alessia Bettati
Alessia Bettati
Native in Italian (Variants: Swiss , Standard-Italy) Native in Italian
118
Carla Scopano
Carla Scopano
Native in Italian Native in Italian
119
Federica Castelletti
Federica Castelletti
Native in Italian Native in Italian
120
Laura Marletto
Laura Marletto
Native in Italian Native in Italian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.