Freelance translators » German to Italian » Page 4

Below is a list of German to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

465 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

61
Giovanna N.
Giovanna N.
Native in Italian Native in Italian
62
Caterina De Santis
Caterina De Santis
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Molisano, Neapolitan) Native in Italian
63
Christel Zipfel
Christel Zipfel
Native in German Native in German
64
Cora Annoni
Cora Annoni
Native in Italian Native in Italian
65
Antonio d'Ambrosio
Antonio d'Ambrosio
Native in Italian Native in Italian
66
Giovanna Graziani
Giovanna Graziani
Native in Italian Native in Italian
67
Ilde Grimaldi
Ilde Grimaldi
Native in Italian Native in Italian
68
Silvia Pellacani
Silvia Pellacani
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Emiliano-Romagnolo) Native in Italian
69
Zea_Mays
Zea_Mays
Native in German Native in German, Italian Native in Italian
70
Armando Tavano
Armando Tavano
Native in Italian Native in Italian
71
Felice Liserre
Felice Liserre
Native in Italian Native in Italian
72
Anna Gerratana
Anna Gerratana
Native in Italian Native in Italian
73
Lorenzo Rossi
Lorenzo Rossi
Native in Italian (Variants: Swiss , Standard-Italy) Native in Italian
74
Miranda Menga
Miranda Menga
Native in Italian Native in Italian
75
Irene Berri
Irene Berri
Native in Italian Native in Italian
76
Maria Teresa Pozzi
Maria Teresa Pozzi
Native in Italian Native in Italian
77
Salvatore Rossi
Salvatore Rossi
Native in Italian Native in Italian
78
Alessandra Piazzi
Alessandra Piazzi
Native in Italian Native in Italian
79
Luisa Meneghini
Luisa Meneghini
Native in Italian Native in Italian
80
m. chiara spatarella
m. chiara spatarella
Native in Italian Native in Italian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.