Freelance translators » German to Italian » Page 1

Below is a list of German to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

465 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Danila Moro
Danila Moro
Native in Italian Native in Italian
2
AdamiAkaPataflo
AdamiAkaPataflo
Native in Italian Native in Italian
3
Sabina Moscatelli
Sabina Moscatelli
Native in Italian Native in Italian
4
Alessandra Carboni Riehn
Alessandra Carboni Riehn
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
5
Fabio Scaliti
Fabio Scaliti
Native in Italian Native in Italian
6
Giulia D'Ascanio
Giulia D'Ascanio
Native in Italian Native in Italian
7
Monica Cirinna
Monica Cirinna
Native in Italian Native in Italian
8
Sascha Lozupone
Sascha Lozupone
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
9
Consuelo Castellari
Consuelo Castellari
Native in Italian Native in Italian
10
Maurizia Vucci
Maurizia Vucci
Native in Italian Native in Italian
11
Giovanna Gatti
Giovanna Gatti
Native in Italian Native in Italian
12
alessandra nespoli
alessandra nespoli
Native in Italian Native in Italian
13
Dunia Cusin
Dunia Cusin
Native in Italian Native in Italian
14
Daniela Tosi
Daniela Tosi
Native in Italian Native in Italian
15
16
Carla Oddi
Carla Oddi
Native in Italian Native in Italian
17
Paola Gatto
Paola Gatto
Native in Italian Native in Italian
18
Alessandro Zocchi
Alessandro Zocchi
Native in Italian Native in Italian
19
Donatella Cifola
Donatella Cifola
Native in Italian Native in Italian
20
Emanuela Pighini
Emanuela Pighini
Native in Italian (Variants: Swiss , Standard-Italy) Native in Italian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.